Rahandusministeeriumi hinnangul raskendaks uue raamatupidamisdirektiivi kasutusele võtmine nii riigi kui ka pankade tööd, kuna finantsandmeid oleks vähem.

Teisipäev, 04 Juuni 2013 08:59

Müüdid IFRS-ide kohta

Viimasel ajal on üha rohkem Eesti ettevõtteid hakanud aastaaruandeid koostama rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting Standards, IFRS) järgi või plaanivad lähemal ajal nende kasutamisele üle minna. Paljudele on standardite kasutamine eriti atraktiivne seoses võimalusega kajastada põhivara õiglases väärtuses. Samas ei aktsepteerita rahvusvahelisel tasandil vastuvaidlematult kaugeltki mitte kõiki nõudeid.