Justiitsministeerium konsulteerib äriseadustiku jm muutmise väljatöötamise kava, kus otsitakse lahendusi aastaaruannetega kroonilise hilinemise probleemile.

Tarbijakaitseamet tuletab reisiettevõtjatele meelde, et 20. juuli on viimane päev esitada aruannet pakettreiside selle aasta teise kvartali müügitulemuste ning järgmise kvartali prognooside kohta.

Aastaaruande koostamisse suhtub suurem osa vabakondlasi kui igakevadise üldkoosoleku eelsesse tüütusse kohustusse. Äsja oma vabaühenduste liidu EMSL-i (ametliku nimega Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) tööelu üheksanda aastaaruande lõpetanud Urmo Kübar jagab soovitusi, kuidas aruande kirjutamisest kvaliteetaeg teha.

 Riigi osaluste koondaruande andmetel sai majandusministeeriumi 19 äriühingust 2012. aastal väga hea hinnangu vaid üks.

Riigikontrolör Alar Karis märkis eile Riigikogu ees riigikontrolli aastaaruannet tutvustades, et riigikontroll teeb ettepaneku kaotada ära üksikute ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide raamatupidamise aastaaruanded, kuid jätta alles riigi koondaruanne.