Esmaspäev, 15 Juuni 2020 11:43

Levinud vead aastaaruande koostamisel

Aastaaruannete esitamiseni on jäänud veel aega. Vaatame üle, millised on tavalised vead aruannete koostamisel ja vormistamisel.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 11 Mai 2020 08:19

Levinud vead aastaaruande koostamisel

Aastaaruannete esitamiseni on jäänud veel aega. Vaatame üle, millised on tavalised vead aruannete koostamisel.

RTJ 1 “Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” punktis 36 on sätestatud, et aruande koostamisel peab juhtkond hindama ettevõtte jätkusuutlikust vähemalt 12-kuulises perspektiivis, alates aruandekuupäevast. Juhul kui tegevuse jätkuvuses esineb ebakindlus, tuleb seda põhjustavad asjaolud aruande lisades avalikustada.

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, kuidas peaks arvestama koroonaviiruse ja eriolukorra mõjusid raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Koroonaviirusest põhjustatud kriis on langenud täpselt majandusaastaaruannete koostamise kõrgajale. Esimesed signaalid koroonaviiruse levimisest jõudsid meieni 2019. aasta lõpus. Viirus ise jõudis Eestisse märtsis 2020 ehk peale 31.12.2019 bilansipäeva ja selle mõju on enamikule ettevõtetele oluline. Tekib  küsimus, kas ja kuidas kajastada koroonaviirusega seotud asjaolusid raamatupidamise aastaaruandes?