Mõnikord on piir aruande sisu ja vormi vahel ebamäärane ning võib juhtuda, et head majandustulemused ei paista kehva vormi tagant silma.

Audiitori tähelepanekuid levinumatest vigadest, mida on 2013. aasta raamatupidamisaruannete koostamisel tehtud.

Justiitsministeerium konsulteerib äriseadustiku jm muutmise väljatöötamise kava, kus otsitakse lahendusi aastaaruannetega kroonilise hilinemise probleemile.

Tarbijakaitseamet tuletab reisiettevõtjatele meelde, et 20. juuli on viimane päev esitada aruannet pakettreiside selle aasta teise kvartali müügitulemuste ning järgmise kvartali prognooside kohta.

Aastaaruande koostamisse suhtub suurem osa vabakondlasi kui igakevadise üldkoosoleku eelsesse tüütusse kohustusse. Äsja oma vabaühenduste liidu EMSL-i (ametliku nimega Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) tööelu üheksanda aastaaruande lõpetanud Urmo Kübar jagab soovitusi, kuidas aruande kirjutamisest kvaliteetaeg teha.