Neljapäev, 26 Veebruar 2015 15:53

Ettevõtte aastaaruande esitamine

Kui ettevõtte tegevus oli 2014. aastal peatatud, kas aastaaruande peab ikka esitama?

Kolmapäev, 28 Jaanuar 2015 15:17

Värsked majandusaruanded laekuvad hoogsalt

Tänase seisuga on Äriregistrile laekunud juba 1448 majandusaasta aruannet, mis on kõik ka E-Krediidiinfost kättesaadavad.

Esmaspäev, 13 Oktoober 2014 10:10

Müügitulu finantsaruandluses

Raamatupidamise aastaaruande lisades tuleb avaldada selgitused põhiaruannete oluliste kirjete kohta.

Mõnikord on piir aruande sisu ja vormi vahel ebamäärane ning võib juhtuda, et head majandustulemused ei paista kehva vormi tagant silma.

Audiitori tähelepanekuid levinumatest vigadest, mida on 2013. aasta raamatupidamisaruannete koostamisel tehtud.