13.06.2024 Neljapäev

Kaubandus-tööstuskoja hinnangul tuleb aastaaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse piirmäärasid tõsta

Rahandusministeeriumit on koostanud eelnõu, millega luuakse ettevõtjate jaoks kestlikkusaruande esitamise nõuded ja tõstetakse piirmäärasid raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse läbiviimiseks.

Piirmäärade tõstmine aitab ettevõtjatel vähendada raamatupidamiskohustuslaste kulusid ja töökoormust.
Piirmäärade tõstmine aitab ettevõtjatel vähendada raamatupidamiskohustuslaste kulusid ja töökoormust. Foto: pixabay

Kaubandus-tööstuskoda tegi taas ministeeriumile ettepaneku tõsta auditi ja ülevaatuse piirmäärasid 25 protsendi asemel 50 protsenti.

Piirmäärasid tuleb tõsta rohkem

Koda esitas 2023. aastal rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta auditi ja ülevaatuse piirmäärasid ning nüüd on ministeerium koostanud eelnõu, millega soovitakse auditi ja ülevaatuse piirmäärasid tõsta 25%. Koda esitas ettepaneku tõsta aastaaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse seniseid piirmäärasid rohkem ehk vähemalt 50%.

Hetkel on näiteks ülevaatuskohuslased ettevõtted, kes täidavad järgnevast kolmest tingimusest 2 tingimust:

tulu on 1,6 miljonit eurot, varad kaheksasada tuhat eurot või keskmine töötajate arvu on 24 inimest.

Eelnõuga kasvaksid kaks esimest tingimust 25%, vastavalt 2 miljoni euroni ja 1 miljoni euroni. Kuna piirmäärasid muudeti viimati 2016. aastal ning tarbijahinnaindeksi muutus Eestis on perioodil 2016. aasta jaanuar – 2024. aasta mai olnud statistikaameti andmetel 55,9%, siis tuleks piirmäärasid tõsta koja hinnangul vähemalt 50%. Piirmäärade tõstmine aitab ettevõtjatel vähendada raamatupidamiskohustuslaste kulusid ja töökoormust.

Muudatused peavad olema selged ja arusaadavad

Ministeeriumile esitas arvamuses juhtis koda tähelepanu asjaolule, et kõik eelnõus olevad ning seadusesse jõudvad sätted peavad olema selged, lihtsad ja üheselt mõistetavad. Juriidiliselt korrektselt sõnastatud sätetest ei piisa, kui saa tavalugeja ning ettevõtja sätte sisust aru ei saa. Ei tohi tekkida olukorda, kus isik või ettevõtja, kellele on seadusega pandud kohustus, ei saa oma kohustusest aru, kuna see on liiga keeruliselt ja arusaamatult sõnastatud.

Plaanitavad muudatused jõustuvad 2024. aasta 6. juulil.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255