Teisipäev, 14 Märts 2023 09:05

Omakapitali nõude päästmine aastaaruandes, 3

Käesolev on viimane osa artiklisarjast, mis selgitab omakapitali nõude päästmise teemat aastaaruandes.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 20 Veebruar 2023 08:08

Omakapitali nõude päästmine aastaaruandes, 2

Jätkame mõne aja eest alustatud teemat omakapitali nõude päästmisest aastaaruandes.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 14 Veebruar 2023 08:49

Omakapitali nõude päästmine aastaaruandes, 1

1.veebruaril 2023 jõustusid muudatused äriseadustikus.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Veebruaris Ukrainas alanud sõda on mõjutanud meid kõiki, sealhulgas paljusid ettevõtteid. Mõju võib avalduda erinevalt – see võib olla tingitud Ukrainas asuva tütarettevõtte tegevuse katkemisest, Ukrainas, Valgevenes või Venemaal asuva äripartneri tarnete häiretest, ärisidemetest sanktsioonide alla sattunud äripartneriga või muudest asjaoludest.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Neljapäev, 16 Juuni 2022 08:20

Netovara miinimumnõuded aastaaruandes

Netovara ehk omakapital on ettevõtte vara, kust on kõik kohustised maha arvatud. Võlausaldajate ja omanike huvide kaitsmiseks on riik kehtestanud sellele teatud miinimumnõuded. Mida teha aga siis, kui selgub, et omakapital on lubatust väiksem?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.