Veebruaris Ukrainas alanud sõda on mõjutanud meid kõiki, sealhulgas paljusid ettevõtteid. Mõju võib avalduda erinevalt – see võib olla tingitud Ukrainas asuva tütarettevõtte tegevuse katkemisest, Ukrainas, Valgevenes või Venemaal asuva äripartneri tarnete häiretest, ärisidemetest sanktsioonide alla sattunud äripartneriga või muudest asjaoludest.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 16 Juuni 2022 08:20

Netovara miinimumnõuded aastaaruandes

Netovara ehk omakapital on ettevõtte vara, kust on kõik kohustised maha arvatud. Võlausaldajate ja omanike huvide kaitsmiseks on riik kehtestanud sellele teatud miinimumnõuded. Mida teha aga siis, kui selgub, et omakapital on lubatust väiksem?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Praeguses olukorras, kus nii poliitilised kui ka majanduslikud tingimused ning reeglid muutuvad iga päev meie idanaabri sõjalise tegevuse tõttu, tekib ka raamatupidajatel rohkesti küsimusi, mis on seotud nende varade kajastamisega, mille kasutamine on piiratud sanktsioonide või sõjategevuse tõttu, või nende riskide hindamisega, mis on oluliselt kasvanud aastaruande koostamise ajaks.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 07 Oktoober 2021 14:33

Info avalikustamine garantii kohta

Korteriühistu sai 2018. aastal pangalaenu maja renoveerimiseks ja soojustamiseks. Garantii andis Kredex, kellele makstakse selle eest tasu kuni 2036. aastani. Kas informatsioon selle garantii kohta tuleb avalikustada aastaaruandes või sõltub see KÜ koosoleku otsusest? Kui peab avalikustama, siis kuidas garantii eest makstavat tasu õigesti kajastada raamatupidamisarvestuses, kas seda kohustist on vaja jagada lühi- ja pikaajaliseks ja millises aastaaruande lisas on õige seda...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Iga aastaaruanne on erinev ja igal raamatupidajal on erinev käekiri. Siiski esineb raamatupidamise aastaaruannetes korduvaid puudusi, mis auditite ja ülevaatuste käigus selguvad.