Neljapäev, 07 Oktoober 2021 14:33

Info avalikustamine garantii kohta

Korteriühistu sai 2018. aastal pangalaenu maja renoveerimiseks ja soojustamiseks. Garantii andis Kredex, kellele makstakse selle eest tasu kuni 2036. aastani. Kas informatsioon selle garantii kohta tuleb avalikustada aastaaruandes või sõltub see KÜ koosoleku otsusest? Kui peab avalikustama, siis kuidas garantii eest makstavat tasu õigesti kajastada raamatupidamisarvestuses, kas seda kohustist on vaja jagada lühi- ja pikaajaliseks ja millises aastaaruande lisas on õige seda...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Iga aastaaruanne on erinev ja igal raamatupidajal on erinev käekiri. Siiski esineb raamatupidamise aastaaruannetes korduvaid puudusi, mis auditite ja ülevaatuste käigus selguvad.

Neljapäev, 19 August 2021 11:25

Ettemaksete kajastamine

Taksonoomiasse oleks kindlasti väga kohta, kus saaks kajastada ettemakseid tütar- ja sidusettevõtjate osade või aktsiate eest. Hetkel vastav võimalus täiesti puudub, kuid vajadus on olemas, sest tütar- või sidusühingu asutamisel toimub enne kapitali sissemaksmine ja alles siis kantakse ühing registrisse ning samuti tasutakse osade ja aktsiate eest regulaarselt ettemaksega. Vaja oleks sisuliselt sama võimalust ettemaksete kajastamisel nagu on praegu olemas materiaalse ja immateriaalse põhivara ning kinnisvarainvesteeringute puhul.

Kõik meie head tellijad võivad nüüd täiendada oma teadmisi põhivara väärtuse langusest ja selle kajastamisest raamatupidamise aastaaruandes täiesti ilma rahata. Koolituse viib läbi kogenud vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter.

Neljapäev, 03 Detsember 2020 13:24

12 tähelepanekut audiitoritelt aastaaruannete kohta

Audiitorite peamine ülesanne on kontrollida majandusaasta aruande vastavust rakendatavale aruandlusstandardile, milleks enamasti on Eesti finantsaruandluse standard (EFS). Korrektne teadmine ja õigel ajal planeeritud tegevused tagavad kindluse, et audiitorkontrollist kujuneb meeldiv koostöö ja et audiitorkontrolli käigus ei ilmne aruandluses olulisi puudusi.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.