Rahandusministeeriumit on koostanud eelnõu, millega luuakse ettevõtjate jaoks kestlikkusaruande esitamise nõuded ja tõstetakse piirmäärasid raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse läbiviimiseks.

Siirdehindadest räägitakse tihti vaid maksuarvestuse kontekstis, kuid tegelikult eeldab siirdehinna määramine strateegiliselt hea eelarve- ja kuluarvestuse süsteemi olemasolu juhtimisaruandluses.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus rahandusministeeriumi poole seoses audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru muutumise seaduse eelnõuga. Koda esitas pöördumises ettepaneku tõsta aastaaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse seniseid piirmäärasid vähemalt 50%. Piirmäärad ei ole tõusnud alates 2016. aastast.

Kuidas ning milliste dokumentide järgi esitada e-residendi Eestis asutatud ettevõtte aastaaruannet, kui kogu raamatupidamine toimub väljaspool Eestit? Aruandluskohustus ju jääb Eestisse ka. Digiallkirja võimalus on olemas.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Ettevõte tegeleb kasutatud autode müügiga. Kas aastaaruande kasumiaruandes müügituluna näidatakse müügisumma või müügi- ja ostusumma vahe?

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.