22.01.2016 Reede

Riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatus ning aastaaruanne

Aasta algul raamatupidamise aastaaruannet koostama asudes on viimane aeg hakata koguma informatsiooni seotud osapoolte ja nendega tehtud tehingute kohta.

Vandeaudiitorid Laile Kaasik ja Liina Oolup, audiitorfirma BDO Eesti
Vandeaudiitorid Laile Kaasik ja Liina Oolup, audiitorfirma BDO Eesti Foto: BDO Eesti

Avaliku sektori jaoks hõlmab olulisim muudatus 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel just seotud osapoolte kohta avalikustatavat informatsiooni.

24. novembril 2014 jõustus riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatus, millega muu hulgas lisandus § 491, kus täpsustatakse nõuded raamatupidamise aastaaruandes avalikustatavale informatsioonile seotud osapoolte kohta ja nende kajastamisele saldoandmike infosüsteemis.

Nimetatud nõudeid kohaldatakse alates 1.jaanuaril 2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavate raamatupidamise aastaaruannete suhtes. Muudatust rakendatakse edasiulatuvalt ning 2015. aasta raamatupidamise aastaaruandes võrdlusandmeid ei korrigeerita. Seni riigi raamatupidamise üldeeskiri seotud osapoolte kohta eraldi nõudeid ei sisaldanud.

Seotud isikuks on muudetud riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt:

  •   raamatupidamise sise-eeskirjas määratud kõrgema juhtorgani ja tegevjuhtkonna liikmed ja nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;
  •   sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju, mille annab hääleõigus alates 20%.

Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon ka aruandekohustuslase olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega, kes ei ole avaliku sektori üksused, tehtud tehingute kohta.

Muudatuse kohaselt tuleb alates 1. jaanuarist 2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes avalikustada informatsioon eelpool nimetatud seotud isikute gruppidega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Seega ei kuulu näiteks eelnevalt nimetatud seotud isikutega tehtud tehingutest avalikustamisele riigihanke tulemusena sõlmitud tehingud või seotud isikutele antud toetused, kui nende andmine otsustati avaliku taotlusvooru kaudu.

Avalikustamisele kuuluvad tehingud seotud isikutega tuleb raamatupidamise aastaaruandes esitada eelpool nimetatud seotud isikute gruppide kaupa järgnevate tehinguliikide lõikes:

  • tööjõukulu, sh erisoodustuste ja maksukulu;
  •  toetuste andmine ja saamine;
  •  kaupade ja teenuste ost-müük;
  •  laenude andmine ja saamine;
  • garantiide ja tagatiste andmine ja saamine;
  • muud tehingud.

Nimetatud tehinguliikide kohta avalikustatakse ka varade ja kohustuste saldod, sealhulgas tingimuslikud (bilansivälised) kohustused.

Lisaks esitab muudetud riigi raamatupidamise üldeeskiri ja lisatud §491 lg 3 täiendavad nõuded raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluvate tehingute ja saldode esitamisele saldoandmike infosüsteemis ja §491 lg 4 nende tehingutega seotud raamatupidamise algdokumentide menetlemisele. Selle kohaselt peab tehingu dokumendi koostaja, kooskõlastaja ja kinnitaja vastavalt neile teadaolevatele andmetele lisama dokumendile kommentaari, kui tehing toimub seotud isikuga, mille alusel saab kajastada raamatupidamisüksus tehingu kooskõlas §491 lg 3 esitatud seotud isiku grupile vastava tehingupartneri koodiga.

Laile Kaasik, vandeaudiitor, partner, BDO Eesti
Liina Oolup, vandeaudiitor, BDO Eesti

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!