gif Company 930x140 ee

 

01.11.2018 Neljapäev

Valitsus toetas Valgevenega sotsiaalkindlustuslepingu sõlmimist

Valitsus kiitis oma 1. novembri istungil heaks Valgevenega sotsiaalkindlustuslepingu sõlmimise.

Valitsus toetas välisminister Sven Mikseri ettepanekut kiita heaks Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vaheline sotsiaalkindlustusleping, teatas valitsuse pressiesindaja.

Lepingu sõlmimise vajadus on seotud isikute töö- ja elukoha vahetusega Eestist Valgevenesse ja vastupidi. Lepingu eesmärk on tagada isikutele ühest riigist teise liikumisel pensionikindlustus. Samuti määratakse kindlaks, kumma riigi õigust kohaldatakse nende isikute töötasult makstavate maksude suhtes, kes elavad ühes, aga töötavad teises riigis või on lähetatud tööle teise riiki.

Leping puudutab Eestis ja Valgevenes elavaid vanaduspensioniealisi isikuid, kes soovivad saada vanaduspensioni. Samuti tööeas isikuid, kes soovivad teises riigis saada oma sooduspensioni või lapsi, kes saavad toitjakaotuspensioni.

Lisaks puudutab leping ka tööealisi isikuid, kes elavad ühes ja töötavad teises riigis, nagu näiteks transpordiettevõtetes töötavad isikud, meremehed ja ettevõtjad, või on lähetatud tööle teise riiki.

Eestil on sarnane leping sõlmitud veel Venemaa, Kanada, Moldova, Ukraina ja Austraaliaga.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes