Uut seadusandluses
Valitsus kiitis oma 1. novembri istungil heaks Valgevenega sotsiaalkindlustuslepingu sõlmimise.
Välisministeerium on valitsusele heakskiitmiseks esitanud eelnõu, mille alusel rakenduks 2020. aastal sotsiaalkindlustusleping Eesti ja Valgevene vahel.

Vastu võetud 07.08.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/212082014001

Jõustumise kp: 07.08.2014
Avaldamismärge: RT II, 12.08.2014, 1

Välisminister Urmas Paeti sõnul kiitis valitsus kiitis heaks Eesti ja Austraalia sotsiaalkindlustuslepingu eelnõu.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes