TRK 1140x140 ee gif
25.09.2015 Reede

Võrdse kohtlemise seaduse muudatused

Võrdse kohtlemise seaduse muudatused
Võrdse kohtlemise seaduse muudatused Reuters
Sotsiaalministeerium on välja töötanud võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega viiakse siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga 2014/54/EL, mis käsitleb meetmeid, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist.Lähemalt seletab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Mis on eelnõu eesmärk?

Eelnõu eesmärgiks on jõustada direktiivist 2014/54/EL tulenevad nõuded, et võimaldada Euroopa Liidu vaba liikumise õigust kasutavate töötajate ja nende EL või kolmanda riigi kodanikust pereliikmete õiguste paremat ja ühtsemat kohaldamist ning tagada meetmed diskrimineerimise vastu.

Keda mõjutab?

Eelnõu mõjutab kõiki Euroopa Liidu kodanikke, kes soovivad kasutada töötajate vaba liikumise õigust asumaks tööle mõnes teises liikmesriigis ning nende pereliikmeid ja laiemalt kõiki Euroopa Liidu kodanikke.

Mida eelnõu endaga kaasa toob?

  •     Euroopa Liidu direktiivist tulenevalt on Eestil kohustus kohaldada võrdse kohtlemise sätteid ka kaitseks Euroopa Liidu kodakondsusel põhineva diskrimineerimise eest. Seega laiendatakse võrdse kohtlemise reguleerimisala selliselt, et isikute kaitse diskrimineerimise eest tagatakse kõigile Euroopa Liidu kodanikele ning nende pereliikmetele.
  •     Direktiivist tuleneb ka kohustus tagada EL töötajatele ja nende pereliikmetele kohtulikud ja kohtuvälised õiguskaitsevahendid, mistõttu võimaldatakse eelnõuga EL kodakondsuse  kriteeriumiga ligipääs õiguskantsleri poolt läbiviidavale lepitusmenetlusele.  
  •     Samuti saab võrdõigusvolinik lisaülesande tegeleda EL kodakondsusel põhineva diskrimineerimise kaitse- ja edendamistegevustega.
  •     Lisaks pannakse olemasolevatele infokeskustele (EURES, Töötukassa ja SOLVIT) kohustus teavet vaba liikumise õiguse kasutamisest tõhusamalt levitada.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Seadus on plaanitud jõustuma 2016. aasta 21. mail.

Lisainfo

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes