06.08.2015 Neljapäev

Töötaja tervisekontrolli nõuded veidi leevenduvad

Valitsus kiitis neljapäeval heaks eelnõu, mille järgi muutuvad töötajate tervisekontrolli põhimõtted nakkushaigustega seonduvalt veidi leebemaks.
Töötaja tervisekontrolli nõuded veidi leevenduvad
Töötaja tervisekontrolli nõuded veidi leevenduvad Foto: PM

Eelnõuga väheneb tööandjal kohustus korraldada ja rahastada töötaja tervisekontrolli tegevusaladel, kus on suur nakkuse edasikandumise risk, ning edaspidi ei nõuta enam töötajate regulaarset tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes. Tööandjal on õigus saata töötaja täiendavale tervisekontrollile lähtuvalt riskihindamise tulemusest nakkushaiguste suhtes. Tervisekontroll nakkushaiguste välistamiseks jääb nõutavaks enne tööle asumist.

Eelnõu kohaselt võivad lisaks perearstidele tervisekontrolli läbi viia ka töötervishoiuarstid.

Samuti kitsendatakse eelnõuga neid tegevusvaldkondi, kus tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on nõutav. Edaspidi ei pea nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbima päästetöötajad, majutusasutuste, ujumis- ja basseiniteenuste osutamisega vahetult kokkupuutuvad töötajad, ravimite valmistajad, pakkijad ja müüjad ning vahistatu või kinnipeetavaga vahetult kokkupuutuvad politsei- ja vanglatöötajad. Tervisekontrolli nõue jääb kehtima üksnes kõige olulisemates tegevusvaldkondades, kus on kõige suurem risk nakkushaiguste edasikandumiseks.

Immuniseerimist puudutava korra täpsustamisega nähakse ette, et immuniseerimisi võib lisaks arstile ja õele teostada ka ämmaemand, kes võib viia läbi vastsündinute vaktsineerimised B-viirushepatiidi ja tuberkuloosi vastu.

Ühtlasi täpsustab eelnõu perearsti kohustust tagada oma nimistu patsientidele immuniseerimise kui üldarstiabi teenuse kättesaadavus. Kehtiva seaduse kohaselt on perearst kohustatud immuniseerimiskava alusel korraldama üksnes laste immuniseerimist. Uue sättena lisatakse perearstile kohustus tagada nimistusse kantud isikutele immuniseerimise kättesaadavus või vajaduse korral suunata nad immuniseerimiseks teise tervishoiuteenuse osutaja juurde.

Eelnõu kohaselt võib haigekassa eelarvest rahastada nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet. Muudatuse eesmärk on võimaldada taotleda vaktsiinidele ravimisoodustust või vaktsineerimiste lülitamist teatud riskirühmadele haigekassa rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu. See puudutab eelkõige immuniseerimiskava välised vaktsiine ja vaktsineerimisi nagu gripi vaktsiin ja puukentsefaliidi vaktsiin.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes