Pühapäev, 09 Juuli 2017 21:01

Tegevväelaste tervisenõuetele vastavuse hindamine muutub paindlikumaks

Kaitseministeerium annab lähikuudel menetlusse eelnõu, mis muudab tegevväelase tervisenõuete hindamise paindlikumaks, kuna kehtiv regulatsioon läheb vastuollu põhiseadusega.

Õiguskantslerile esitas avalduse tegevväelane, kes tõstis üles küsimuse kaitseväelase tervisenõuete määruse kooskõlast põhiseadusega, kuna sclerosis multiplexi diagnoosi puhul vabastatakse kaitseväelane automaatselt ametist, hindamata tema tegelikku võimet tööülesandeid täita.

Erialaasjatundjate hinnangul ei pruugi sclerosis multiplexi diagnoosimine tähendada enam seda, et selle diagnoosi saanud inimene on igal juhul võimetu teenistusülesandeid täitma, kirjutas õiguskantsler Ülle Madise tänavu mais.

Lääne-Tallinna keskhaigla sclerosis multiplexi keskusest saadud teabe järgi on sclerosis multiplexi diagnostika ja ravi kaasajal sedavõrd arenenud, et selle diagnoosiga inimene võib sisuliselt tervena püsida ning olla võimeline töö- ja teenistusülesandeid takistuseta täitma kümneid aastaid.

Kaitseminister Jüri Luik kirjutas, et toetab ettepanekut taastada varasem paindlikkus tervisenõuetele vastavuse hindamisel ning anda arstlikule komisjonile õigus vajaduse korral otsuse tegemiseks iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Lisaks kaalutlusõiguse taastamisele hinnatakse kaitseministeeriumis vajadust ka muude täiendavate sisuliste muudatuste tegemiseks määrusesse, mis reguleerib kaitseväe teenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ette nähtud tervisenõudeid.

Vastav eelnõu on kavas menetlusse anda lähikuudel, märkis Luik õiguskantslerile neljapäeval saadetud kirjas.
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes