13.10.2016 Neljapäev

Riigikogu võttis vastu Euroopa digitaalset ühisturgu edendava seaduse

Riigikogu võttis kolmapäeval 84 poolthäälega vastu e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, mis aitab luua ühise aluse turvalisele elektroonilisele suhtlusele kodaniku, ettevõtja ja ametiasutuse vahel.

Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadusega luuakse riigisisene regulatsioon e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste Euroopa Liidu määruse rakendamiseks. Määrus reguleerib e-identimise piiriülest kasutust ning ühtsete reeglite alustel selliste usaldusteenuste osutamist siseturul nagu e-allkiri, ajatempel ja veebisaidi autentimine. Määrus aitab kaasa digitaalse ühtse turu edendamisele ja lihtsustab internetipõhiste piiriüleste teenuste kasutamist.

E-identimise koostöö järgi peavad liikmesriikide asutused digitaalallkirju vastastikku tunnustama 2016. aastal ja elektroonilist identiteeti 2018. aastal. Liikmesriigid võivad teiste liikmesriikide elektroonilist identiteeti vastastikku tunnustada ka juba varem, teatas riigikogu pressiteenistus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes