19.12.2017 Teisipäev

Riigikogu asub menetlema Luksemburgi andmesaatkonna lepingut

Riigikogu otsustas 19. detsembril võtta menetlusse valitsuse algatatud eelnõu Eesti andmekogude majutamiseks Luksemburgi andmekeskusesse ehk niinimetatud andmesaatkonna loomist.

Eesti ja Luksemburgi vahelise kokkuleppe alusel saab Luksemburgi riiklikku andmekeskusesse majutada Eesti riigi järjepidevuse tagamiseks olulised andmed ja kriitilised andmekogud, mis suurendab Eesti digitaalse ühiskonna turvalisust ja andmete majutamise kvaliteeti, teatas riigikogu pressiesindaja.

Valitsuse 18. detsembril algatatud andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu seletuskirjas märgitakse, et andmete ja infosüsteemide majutamisel on valitud partneriks Luksemburg, kus on olemas riigile kuuluvad kõrgturvalised andmekeskused, mis on sertifitseeritud Tier 4 tasemel. Selliseid Eestis ei leidu. Samuti on Luksemburg valmis tagama Eesti andmete ja infosüsteemide puutumatust. Lisaks on Luksemburg digitaalselt arenenud infoühiskond, kellega on tulemuslik teha digitaalsete teenuste vallas koostööd ning samuti on Luksemburgil olemas väga head andmesideühendused.

Niinimetatud andmesaatkond on riigipilve lahendus, mille kaudu on võimalik andmeid ja teenuseid hoiustada ning vajaduse korral käitada turvalisest andmekeskusest väljaspool riigi territoriaalseid piire. See võimaldab jätkata Eesti riigi toimimist ka tingimustes, kus riigi territooriumil asuvate andmekeskuste töö on peatunud või häiritud.

Kontseptsioon tervikuna on uudne ning selliseid riiklikke andmete majutamise süsteeme pole teadaolevalt veel kasutusele võetud. Tegemist pole diplomaatilise esindusega, millele kohaldatakse samasuguseid eesõigusi ja puutumatust nagu saatkondadele. Sellest tulenevalt on vaja sõlmida kokkulepe, mille eesmärk oleks kaitsta Eesti riigi kriitiliste andmete ja infosüsteemide puutumatust. Riikidevaheline kokkulepe määrab kindlaks riikide kohustused ja õigused, mis on vajalikud Eesti riigi andmete ja infosüsteemide kaitsmiseks.

Tegemist on uudse lahendusega rahvusvahelises suhtluses ning selle kokkuleppe sõlmimisega luuakse pretsedent ka rahvusvahelises õiguses.

Vastavale kokkuleppele kirjutasid peaminister Jüri Ratas ja Luksemburgi peaminister Xavier Bettel alla 20. juunil 2017 Luxembourgis. Dokument vajab ratifitseerimist riigikogus.

Eelnõu juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eesti andmesaatkond Luksemburgis läheb viie aastaga kokku maksma ligi 2,2 miljonit eurot. Sellest 1 miljon kulub saatkonna rajamisele ja iga-aastaselt lisanduvad rendi ja andmesidekulud keskmiselt 236 000 eurot aastas. Toetused kaetakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15 protsendi ulatuses riikliku kaasfinantseeringuna.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes