04.12.2017 Esmaspäev

Õliühing: uus vedelkütuse seadus parandab konkurentsi kütuseturul

Eesti kütusemüüjaid koondav Eesti Õliühing leiab, et kavandatav uus vedelkütuse seadus on vajalik, et Eesti kütuseturul väheneks maksupettuste arv ja konkurents muutuks sektoris tegutsevate ettevõtete vahel võrdsemaks.

"Maksupettustel ei saa ega tohi olla kohta Eesti vedelkütuseturul," ütles Eesti Õliühingu juht Toomas Saks pressiteate vahendusel.

"Seadusemuudatusega muudetakse Eesti vedelkütuste turg läbipaistvamaks. Seadusele tuginedes luuakse elektrooniline andmesüsteem, mille abil on maksu- ja tolliametil võimalik reaalajas jälgida vedelkütuste liikumist turuosaliste vahel ning pidada arvestust kütusemüüjate laoseisude üle. Seeläbi muutub maksupettuste tegemine tulevikus kindlasti keerulisemaks ja konkurentsiolukord kütuseturul paraneb," ütles Saks.

Seaduse ettevalmistamisel ja elektrooniliste süsteemide väljatöötamisel on Eesti Õliühing teinud aktiivset koostööd maksu- ja tolliametiga, et valmivad süsteemid oleksid kasutajasõbralikud ega tooks kaasa põhjendamatut halduskoormust kütusemüüjatele.

Saks ütles, et Eesti Õliühing ei saa nõustuda väikeettevõtjate seisukohaga, mille kohaselt pärsib seadusega kaasnev halduskoormus nende tegevust ja soodustab monopolide teket.

"Väikeettevõtted, kellel on paar tanklat ja kes tegelevad piirkondlikult kütusemüügiga ning kelle läbimüük ja tehingute arv kuus ei ole suur, on antud seadusest kõige vähem mõjutatud," ütles Saks.

"Kõige suurem halduskoormus langeb uue seadusega ettevõtetetele, kes tegelevad kütuse maaletoomisega ja tarbimisse lubamisega ning opereerivad suuri tanklakette üle Eesti. Kõnealustel ettevõtetel on vaja uues elektroonilises süsteemis registreerida iga päev mitmekümneid tehinguid, kuid turuosalised on selle halduskoormusega nõus, kuna see aitab kaasa maksupettuste vähendamisele ja konkurentsiolukorra paranemisele," ütles Saks.

Möödunud nädalal saatsid Eesti turul tegutsevad väikesed kütusemüüjad riigikogule kirja, milles leidsid, et uue seadusega kavandatud muudatused on ebaproportsionaalsed ning puudutavad enim väikeste kütusemüüjate halduskoormust ja kulutusi, mis väljenduvad edaspidi paratamatult ka kütusehindades.

"Piirangud asetavad suuremad kontsernid eelisseisundisse, mis omakorda tähendab väiksemate ettevõtete kadumist ning monopolide teket, mis omakorda võib viia nii-öelda vaikivate hinnakokkulepete sõlmimiseni, mis asetavad tarbija sundseisu. Selline asjade käik ei ole aga kuidagi kooskõlas ettevõtlusvabaduse ning vaba konkurentsi põhimõtetega," seisis pöördumises.

Eesti Õliühing koondab naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid. Ühingu liikmed on muu hulgas Circle K, Neste Eesti, Alexela Oil, Orlen Eesti ja Jetoil.

Riigikogule saadetud kirjale kirjutasid alla Alexey Antonov, Raivo Schilf, Raivo Rebane, Gunnar Kirsipuu, Jaanus Šadeiko, Jüri Aigro, Aleksei Mironov, Raul Raudjalg, Ojar Kirs, Ain Polma ja Vairo-Virkko Ruhno.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes