Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
BN ee
PARTNERID

 

TOIMETUSELT

Aasta hakkab lõpusirgele jõudma ja taas on saabunud aeg teha kokkuvõtteid, arutada, mida saaks teha senisest paremini, missugused võimalused on jäänud kasutamata ja millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. 

Selle aasta viimases Plussi numbris anname nõu raamatupidamise aastaaruande koostamise ja kinnisvara kajastamise kohta, selgitame üüritulu maksustamise põhimõtteid ja teeme tööandja seisukohalt lähtudes ülevaate sellest, missugused riskid peituvad tööde tegemiseks töövõtjaga töölepingu asemel käsunduslepingu sõlmimises.

Kvalifitseeritud tööjõu jätkuva puuduse tingimustes on iga oskuslik spetsialist kulla hinnaga. Töövahendusteenust otsides tasub kaaluda ka võimalust palgata vajalik oskustööjõud teistest Euroopa riikidest, kasutades Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, mida samuti selles ajakirjanumbris tutvustame.
Arukas ettevõtja pöörab aga peale lisatööjõu otsimise tähelepanu ka olemasolevate töötajate oskuste ja teadmiste järjepidevale täiendamisele. Rubriigis „Vajalik näidisˮ tegime seekord ka kokkuvõtte sellest, mida peaks tööandja silmas pidama töötajaga koolituskulude hüvitamise kokkulepete sõlmimisel.

Kasulikku lugemist ja kaunist jõuluootust!
 

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

TELLIMISKAMPAANIA 2019. AASTAKS
ee rup comp 1000x62

ASENDAMATU AJAKIRI IGA ILMAGA!


Vormistage majandusajakirja "Raamatupidamisuudised" tellimus 2019. aastaks – saate juba detsembris tasuta ajakirjanumbri.

Detsembrinumbrist lugege praktilist infot teid juba 2019. aastal ees ootavatest olulistest seadusemuudatustest.

Soodustellimus sisaldab trükiajakirja üheksat numbrit, nelja veebiajakirja Pluss numbrit ja ligipääsu kasulikele elektroonilistele teenustele. Pealekauba saate ligipääsu juba ilmunud ajakirjadele!

Kampaania kehtib kuni 13. detsembrini

TELLIN

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Tähelepanekuid majandusaasta aruannete audiitorkontrollist Käsundusleping vs. tööleping Kinnisvara kajastamine raamatupidamises
Kersti Ruut värviline

Kersti Ruut,
vandeaudiitor,
Ruut & Partnerid Audiitorbüroo

Ahti Kuuseväli värviline

Ahti Kuuseväli,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA

Tarmo Kikas värviline

Tarmo Kikas,
auditi projektijuht,
KPMG Baltics OÜ

 

VIDEOSEMINAR
Kuni 13. detsembrini kehtib allahindlus -40%!

E-KAUBANDUSE MAKSUPROBLEEMID

 • Mis on E-kaubanduse eripära
 • Kaugmüügi piirmäärad
 • Käibe tekkimise koht
 • Kus tekib käive ja millal tuleb registreerida käibemaksukohustuslaseks ostja riigis
 • Millal tekib aheltehing ja mida selle juures arvestada
 • Elektrooniliste teenuste eripära ja muudatused
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise probleemid

OSTA

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Tõnis Jakob värviline

 

 

Üüritehingute maksukäsitlus

Tõnis Jakob,
juhtiv maksukonsultant, Marisett

 

VAJALIK NÄIDIS
Riina Vään värviline

Riina Vään,
õigusõpetuse lektor

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 punkti 3 kohaselt peab tööleping sisaldama tööülesannete kirjeldust. Praktikas sisaldab tööleping aga ainult tööülesannete lühikirjeldust ja viidet ametijuhendile, kus on sätestatud töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris ja põhjalikumalt lahti kirjutatud töötaja kohustused, õigused ja vastutus ning nõuded haridusele, oskustele ja isikuomadustele.

Täpsemalt saate ametijuhendi koostamise põhimõtetest lugeda Raamatupidamisuudiste viiendas numbris (nr 5, 2018) ilmunud Maris Tekkeli artiklist „Ametijuhend aitab ennetada vaidlusi“.
 
SEMINAR

TÖÖLEPINGU LÕPETAMISE ERINEVAD VARIANDID

Riina Vään

Mida silmas pidada töölepingu erakorralise ülesütlemise korral

 • katseaja hindamine, katseaja ebarahuldavad tulemused
 • ülesütlemisavaldus, kättetoimetamine
 • ülesütlemine töötajast tulenevatel põhjustel, etteteatamine – Riigikohtu praktika
 • hoiatus, vormistamine, kehtivus
 • ülesütlemine majanduslikel põhjustel – Riigikohtu praktika
 • koondamisprotseduur, koondamisteade
 • töötajapoolne erakorraline ülesütlemine, hüvitised: tööandjapoolne vaidlustamine

Toimumisaeg: 13. detsembril 2018. a

 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU MEILT JA MUJALT
Marta Traks värviline  Töötajate värbamine Euroopast

Marta Traks,
Töötukassa EURES-e teenustejuht

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est