Eestis on kehtestatud mitmed maksusoodustused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele. Soodustusi ei anta aga mitte kõigile, vaid ainult neile organisatsioonidele,…
Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mille kohaselt muudetakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Ettepaneku ühingute nimekirja…
Kas MTÜ liikmel või tema seaduslikul esindajal on õigus saada MTÜ'lt (spordiklubi) viimase pangakontole mistahes ajahetkel tehtud/tehtava ülekande (liikmetasu, kuutasu,…
Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad ühingud peavad 1. juuliks esitama maksuhaldurile…
Alates 01.01.2011 kehtivad kehtima muudetud nõuded mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele (edaspidi ühing), kes soovivad taotleda enda kandmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute,…
Eilses lehes kutsus Eesti juristide liidu president Priidu Pärna inimesi tegema rohkem testamente, millega pärandatakse oma vara heategevuslikeks eesmärkideks. Villu…
Riigikogu muutis "Sihtasutuste seadust" nii, et käibe ja varata sihtasutused ei pea juba tänavust aastaaruannet enam auditeerima.
EAS kutsub mittetulundusühendusi (MTÜ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi, et tõsta ühenduste juhtimisvõimekust ja professionaalsust. EAS viib programmi läbi kolmandat korda, programmi…
Alates 01.01.2011 hakkavad kehtima muudetud nõuded mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele (edaspidi ühing), kes soovivad taotleda enda kandmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute,…