Sellest osast leiate te käibemaksuteemalisi materjale. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud maksukonsultantide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste riigi- ja eraorganisatsioonide spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole maksuarvestuse, maksuõiguse ega seadusandluse uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need käibemaksu artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate, finantsistide ning kõigi teiste jaoks, kellele pakub huvi maksude teema.

Euroopa Kohus tegi hiljuti ühe huvitava otsuse (14.03.2013 otsus kohtuasjas nr C-527/11), mille valguses võib ennustada, et ka meie käibemaksuseadust…
Maigi Isotamm,vanem maksukonsultant,Deloitte Advisory 2013. aasta 1. jaanuarist jõustuvad teenuse käibe tekkimise koha muudatused transpordivahendi pikaajaliselt üürile, rendile või kasutusvaldusesse…
Maksu- ja Tolliamet teatab, et kuna teistest liikmesriikidest saadud andmed välisriigi maksukohustuslaste deklareeritud ühendusesisese käibe kohta ei ühti suures osas…
Maksu-ja Tolliamet on koostanud infomaterjali aktuaalsematest käibemaksuseadus muudatustest.
Maksu- ja Tolliamet on koostanud üksikasjaliku tabeli arvetele märgitavate konkreetsete viidete leidmiseks.
Maksu- ja Tolliamet teatab, et kuna teistest liikmesriikidest saadud andmed välisriigi maksukohustuslaste deklareeritud ühendusesisese käibe kohta ei ühti suures osas…
Ülevaate sellest annavad allpool olevad Maksu-ja Tolliameti koostatud tabelid, mille koostamisel on silmas peetud tavajuhul käibemaksumääraga 20% maksustatavaid kaupu.
Aprillist jõustuvad järgmised käibemaksuseaduse muudatused:
Alates 1. aprillist jõustuvad vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused, mis on seotud aktsiisiladudest tarbimisse lubatava kütuse, maksuladustamise lõpetamise ja aktsiisilaosiseste…