TRK 1140x140 ee gif
06.08.2012 Esmaspäev

Kauba käibe maksustamine ja deklareerimine

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Kauba käibe maksustamine ja deklareerimineÜlevaate sellest annavad allpool olevad Maksu-ja Tolliameti koostatud tabelid, mille koostamisel on silmas peetud tavajuhul käibemaksumääraga 20% maksustatavaid kaupu.

Tavajuhul käibemaksumääraga 9% maksustatavate kaupade loetelu on toodud käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 15 lõikes 2, alati nullmääraga maksustatavate kaupade loetelu § 15 lõikes 4 ja alati maksuvabade kaupade loetelu §-s 16.  

Kauba käibe tekkimise koht on Eesti, kui:

 1. Kaup toimetatakse saajale või tehakse talle muul viisil kättesaadavaks Eestis, eksporditakse Eestist, teostatakse kauba ühendusesisest käivet või kaugmüüki Eestist teise liikmesriiki isikule, kes ei ole teise liikmesriigi maksukohustuslane ega piiratud maksukohustuslane, välja arvatud KMS § 9 lõikes 2 nimetatud juhul.
  Deklareerimine
  : vaata allpool olevaid tabeleid
 2. Eestis maksukohustuslasena registreeritud ettevõtlusega tegelev teise liikmesriigi isik teostab kaugmüüki Eesti isikule, kes ei ole maksukohustuslane ega piiratud maksukohustuslane (KMS § 9 lg 1 p 2).
  Deklareerimine: võõrandaja deklareerib tavapärase käibe 20% / 9%, KMD lahtrid 1 / 2, 4, 5.
 3. Ettevõtlusega tegelev teise liikmesriigi isik võõrandab paigaldatava või kokkupandava kauba ning paigaldab või paneb selle kokku Eestis või see kaup paigaldatakse või pannakse Eestis kokku tema eest (KMS § 9 lg 1 p 3).
  Deklareerimine
  : kui saajaks on Eesti maksukohustuslane, deklareerib Eesti maksukohustuslane soetamise vastavalt KMS § 3 lg 4 p 3, KMD lahtrid 1, 4, 5 ja informatiivne lahter 7. Kui saaja ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, tekib kauba võõrandajal registreerimise ja käibemaksu tasumise kohustus Eestis.
 4. Kaup, sealhulgas pardal tarbitav ja kaasamüüdav kaup, võõrandatakse vee- ja õhusõiduki pardal, mis väljub Eestist rahvusvahelisele reisile (KMS § 9 lg 1 p 4).
  Deklareerimine
  : pardal tarbitava kauba maksumäär on alati 0% (KMS § 15 lg 3 p 3). Kaasamüüdav kaup maksustatav tavapäraselt 20%, kui reis toimub kahe liikmesriigi vahel. Kui vee- või õhusõiduk väljub Eestist ja suundub otse (ilma vahepeatusteta) ühendusevälisesse riiki (või ühendusvälisest riigist Eestisse) maksustatakse kogu pardal tarbitav ja kaasa müüdav kaup nullmääraga ( KMS § 15 lg 3 p 3). KMD lahtrid 1, 4, 3.
 5. Eestis asuvale Eesti maksukohustuslasest edasimüüjale võõrandatakse võrgu kaudu maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergiat (KMS § 9 lg 1 p 5).
  Deklareerimine
  : Eesti maksukohustuslasest kauba saaja deklareerib kauba soetamise vastavalt KMS § 3 lg 4 p 3, KMD lahtrid 1, 4, 5. NB! Ei ole tegemist kauba ühendusesisese soetamisega.

LÜHENDID:
KMS – käibemaksuseadus
LR – liikmesriik
KMD – käibedeklaratsioon
VD – ühendusesisese käibe aruanne
EL – Euroopa Liit

Kaup asub võõrandamise hetkel:

Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui kaup võõrandatakse Eesti MK poolt:
Teisele Eesti maksu-kohustuslasele Eesti mittemaksu-kohustuslasele Teise LR maksu-kohustuslasele Teise LR mittemaksu-kohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitteettevõtjale
Eestis ja jääb Eestisse Eesti
20% / 9%
Eesti
20% / 9%
Eesti
20% / 9%
Eesti
20% / 9
Eesti
20% / 9%
Eesti
20% / 9%
  KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 1  / 2, 4
KMD:
lahtrid1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –
Eestis ja saadetakse müüja poolt teise liikmesriiki kaugmüük, maksustatav Eestis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis

20% / 9

kaugmüük, maksustatav Eestis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis

20% / 9

kauba ühendusesisene 
käive KMS § 7

0% (§ 15 lg 3 p 2)

kaugmüük, maksustatav Eestis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis

20% / 9

kaugmüük, maksustatav Eestis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis

20% / 9%

kaugmüük, maksustatav Eestis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis

20% / 9%

  KMD:
lahtrid1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 3, 3.1, 3.1.1
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
KMD:
lahtrid1 / 2, 4
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4
VD: – VD: – VD: + VD: – VD: – VD: –
Eestis ja saadetakse / viiakse kas müüja või ostja poolt kolmandasse riiki kauba eksport KMS § 5

0% (§ 15 lg 3 p 1)

kauba eksport KMS § 5

0% (§ 15 lg 3 p 1)

kauba eksport
KMS § 5

0% (§ 15 lg 3 p 1)

kauba eksport KMS § 5

0% (§ 15 lg 3 p 1)

kauba eksport KMS § 5

0% (§ 15 lg 3 p 1)

kauba eksport KMS § 5

0% (§ 15 lg 3 p 1)

  KMD:
lahtrid 3, 3.2
 
KMD:
lahtrid 3, 3.2
KMD:
lahtrid 3, 3.2
KMD:
lahtrid 3, 3.2
KMD:
lahtrid 3, 3.2
KMD:
lahtrid 3, 3.2
tax-free müük lahter 3.2.1
VD: – VD: – VD: – VD: – VD: – VD: –

Kaup asub võõrandamise hetkel:

Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui kaup võõrandatakse Eesti MK poolt:
Teisele Eesti            maksu-
kohustuslasele
Eesti mittemaksu-kohustuslasele Teise LR
maksu-kohustuslasele
Teise LR mittemaksu-kohustuslasele Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitteettevõtjale
Teises liikmesriigis ja jääb sinna Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi käive Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi käive Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi käive   Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi käive Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi käive Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi käive
Teises liikmesriigis ja saadetakse müüja poolt kolmandasse liikmesriiki, kaasaarvatud Eesti Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi kauba ühendusesisene 
käive


Võõrandajal teises liikmesriigis registreerimise
kohustus

kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis, kaasaarvatud Eesti Ei deklareerita Eestis, teise liikmesriigi kauba ühendusesisene käive

Võõrandajal teises liikmesriigis registreerimise kohustus

kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis, kaasaarvatud Eesti kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis, kaasaarvatud Eesti kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis, kaasaarvatud Eesti
Teises liikmesriigis ja saadetakse / viiakse kas müüja või ostja poolt kolmandasse riiki kauba eksport, mida Eestis ei deklareerita  kauba eksport, mida Eestis ei deklareerita  kauba eksport, mida Eestis ei deklareerita  kauba eksport, mida Eestis ei deklareerita  kauba eksport, mida Eestis ei deklareerita  kauba eksport, mida Eestis ei deklareerita 

Kaup asub võõrandamise hetkel: Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui kaup võõrandatakse teise liikmesriigi  MK poolt:
Eesti maksu-
kohustuslasele
Eesti mittemaksu-
kohustuslasele
Mõne muu LR maksu-
kohustuslasele
Mõne muu LR mittemaksu-
kohustuslasele
Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitte- ettevõtjale
Eestis ja jääb Eestisse Eesti,

Eesti MK-l pöördmaksustav soetamine

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Teises liikmesriigis ja võõrandamisel saadetakse 
Eestisse
Eesti MK-l kauba ühendusesisene soetamine KMS § 8 lg 1

20% / 9%

kaugmüük

Eestis maksustatav piirmäära täitumisel

kauba saajal oma liikmesriigis või sihtkohariigis Eestis kauba ühendusesisene soetamine kaugmüük

Eestis maksustatav piirmäära täitumisel

kaugmüük

Eestis maksustatav piirmäära täitumisel

kaugmüük

Eestis maksustatav piirmäära täitumisel

  KMD:
lahtrid 1 / 2, 4, 5, 6, 6.1
         
Teises liikmesriigis ja võõrandamisel saadetakse järgmisse liikmesriiki, v.a Eesti Eesti MK-l kauba ühendusesisene soetamine KMS § 8 lg 5 juhul, kui sihtkoha riigis kaupa ei maksustata kauba asukohariigi käive, ei deklareerita Eestis kauba asukohariigi käive, ei deklareerita Eestis    kauba asukohariigi käive, ei deklareerita Eestis kauba asukohariigi käive, ei deklareerita Eestis kauba asukohariigi käive, ei deklareerita Eestis

Kaup asub võõrandamise hetkel: Käibe tekkimise koht, maksumäär ja deklareerimine, kui kaup võõrandatakse kolmanda riigi ettevõtja poolt:
Teisele Eesti maksu-kohustuslasele Eesti mittemaksu-kohustuslasele Mõne muu 
LR maksu-kohustuslasele
Mõne muu 
LR mittemaksu-kohustuslasele
Ühendusevälise riigi ettevõtjale Ühendusevälise riigi mitteettevõtjale
Eestis ja jääb Eestisse

KMS § 9 lg 1 p 1

Eesti,

Eesti MK-l pöördmaksustav soetamine KMS § 3 lg 4 p 5
20% / 9%

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

Eesti,

20% / 9% käive, võõrandajal registreerimise kohustus Eestis

  KMD:
lahtrid 1 / 2, 4, 5, 7
         
Teises liikmesriigis ja võõrandatakse Eestisse

KMS § 9 lg 1 p 1

Eesti,
Eesti MK-l pöördmaksustav soetamine kauba sihtkohariigis KMS § 3 lg 4 p 5
20% / 9%
kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis Eestis kauba asukohariigis kauba ühendusesisene käive  kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis Eestis kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis Eestis kaugmüük, maksustatav ja deklareeritav teises liikmesriigis kuni piirmäära täitumiseni sihtkoha liikmesriigis Eestis
KMD:
lahtrid 1 / 2, 4, 5, 7

kauba saajal oma liikmesriigis või sihtkohariigis Eestis kauba ühendusesisene soetamine

Kolmandas riigis väljaspool EU ja saadetakse Eestisse Võõrandajal eksport / kaubasaajal  import  Võõrandajal eksport / kaubasaajal import    Võõrandajal eksport / kaubasaajal import   Võõrandajal eksport / kaubasaajal import  Võõrandajal eksport / kaubasaajal import   Võõrandajal eksport / kaubasaajal import  

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes