Sellest osast leiate te käibemaksuteemalisi materjale. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud maksukonsultantide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste riigi- ja eraorganisatsioonide spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole maksuarvestuse, maksuõiguse ega seadusandluse uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need käibemaksu artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate, finantsistide ning kõigi teiste jaoks, kellele pakub huvi maksude teema.

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2011 jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused.
Riigikogu võttis 25. novembril 2010 vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega on muuhulgas muudetud kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra (edaspidi erikord) rakendamise sätteid…
Riigikogu võttis 22. aprillil 2010 vastu euro kasutusele võtmise seaduse (RT I 2010, 22, 108).
Käibemaksuseadus võeti Riigikogu poolt vastu 10. detsembril 2003. aastal ja jõustus Eesti liitumisel Euroopa Liiduga 1. maist 2004. aastal. Pärast…
Alates 1. aprillist 2010 muutus 9%-lise maksumäära rakendamise aluseks olev sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määrus nr 63 „Käibemaksumääraga 9%…
Alates 2010. aasta 1. jaanuarist muutusid oluliselt reeglid, mille alusel määratakse teenuste osutamisel käibe tekkimise koht ja maksustamine.
2010. aasta 1. jaanuarist laieneb kaupade ühendusesisesel võõrandamisel maksuhaldurile esitatava aruandluse senine kohustus ka ühendusesiseselt osutatavatele teenustele.
Alates 2010. aasta 1. jaanuarist jõustuvad käibemaksuseaduse (KMS-i) § 26 muudatused, mille alusel võib maksuhaldur registreerida käibemaksukohustuslased ühise taotluse alusel…