Sellest osast leiate te käibemaksuteemalisi materjale. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud maksukonsultantide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste riigi- ja eraorganisatsioonide spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole maksuarvestuse, maksuõiguse ega seadusandluse uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need käibemaksu artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate, finantsistide ning kõigi teiste jaoks, kellele pakub huvi maksude teema.

Eesti OÜ osutab teenust teisele Eesti OÜ-le. Teenuse sisu on kaupade vedu EL-s, millega seoses soetatakse tema veokitele kütust EL-s.…
Käibemaksuseaduse alusel antud selgitustes on öeldud, et kinnisasja soetajal on õigus arvel näidatud käibemaksu näidata mahaarvatava sisendkäibemaksuna lahtris 5 soetatud…
EMTA Foorum FIE osutas teenuseid, mis jäid ostja poolt tasumata. Mis juhtub siis, kui ostjale kuulutatakse välja pankrott ja kõik…
15. märtsil 2011 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu rakendusmääruse1, millega kehtestatakse ELi käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) rakendusmeetmed. Määruse eesmärk on selgitada…
Maksuhalduri juhised teenuste käibe tekkimise koha määratlemiseks ning VD aruandel deklareerimiseks.
1. jaanuarist jõustusid eurole üleminekuga seotud muudatuste kõrval ka mitmed olulised sisulised muudatused paljudes seadustes.
Alates 01.01.2011 jõustunud käibemaksuseaduse muudatusega võivad kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra (edaspidi erikord) rakendamise valida kõik käibemaksukohustuslased, kelle maksustatav käive ei ületanud…
Maksu-ja tolliamet koostas infomaterjali sellest, milliseid teenuseid aruandel VD deklareeritakse, milline on deklareerimisperiood, kuidas märkida summasid ning kajastada aruandel kreeditarvet.
Alates 01.01.2011 täiendatakse käibemaksuseadust paragrahviga 41.1, mille kohaselt rakendub teatud siseriiklikele tehingutele nn ostja pöördkäibemaksukohustus.