Sellest osast leiate te aktsiisiteemalisi materjale. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud maksukonsultantide, Maksu- ja Tolliameti ning teiste riigi- ja eraorganisatsioonide spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole maksuarvestuse, maksuõiguse ega seadusandluse uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need aktsiisi artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate, finantsistide ning kõigi teiste jaoks, kellele pakub huvi maksude teema.

Maksu- ja tolliamet selgitab alkoholi kaugmüügi puhul rakenduvaid aktsiisiga maksustamise põhimõtteid.
Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine alates maist 2015 Tähelepanu! Erimärgistatud vedelkütuse kasutusalade kitsendamist 2015. aastal on lähemalt tutvustatud eraldi infomaterjalis. 1. Eriotstarbeline…
Väljaspool aktsiisiladu ladustatud tubakas loetakse tarbimisvalmis suitsetamistubakaks.
Alates 01.01.2015 jõustuvad vedelkütuse erimärgistamise seaduse (VKEMS) muudatused, mis oluliselt kitsendavad erimärgistatud vedelkütuste kasutamist.
Alates oktoobrist muutub aktsiisilaopidajate jaoks kohustuslikuks vormistada aktsiisikaupadega seotud siseriiklikud saatedokumendid elektroonselt süsteemis SADHES.
Alates teisipäevast, 1. aprillist peavad kõik tarbimises olevad sigaretid olema maksumärgistatud 2014. aasta maksumärgiga ning vanade maksumärkidega sigaretipakke ei tohi…
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb aktsiisikauba Eesti-sisesel veol hakata kasutama elektroonilisi saatekirju, seda juhul…
Alates 1. jaanuarist 2014 hakkab kehtima uue kujundusega tubakatoodete maksumärk ja uus aktsiisimäär sigarettidele, teatab Maksu- ja Tolliamet.
Alates 1. detsembrist saab ühes kalendrikuus tuua Eestisse aktsiisivabalt Euroopa Liidu (EL) välistest riikidest alkoholi ja kütust esimesel saabumisel ning…