13.12.2022 Teisipäev

Paindlikum valveaeg Esile tõstetud

Minu tööülesanne on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuste ja infoturbe tagamine. On tekkinud vajadus aidata teadmiste ja oskustega pikema aja jooksul kui praegune tööaeg, aga praegu on IKT teenustega tegelevatele töötajatele keeruline valveaega rakendada. Kuidas saaks IKT valdkonna töötajatele rakendada paindlikumat valveaega?

IKT-teenuste puhul võib tekkida vajadus rakendada vajalike teadmiste ja oskustega töötajaid järjepidevalt valvesse pikema perioodi jooksul.
IKT-teenuste puhul võib tekkida vajadus rakendada vajalike teadmiste ja oskustega töötajaid järjepidevalt valvesse pikema perioodi jooksul. Foto: pixabay

Vastab Vladimir Logatšev, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Riigikogus on vastu võetud töölepingu seaduse muutmise seadus 625, mis on edastatud Vabariigi Presidendile ja jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Nimetatud otsusega tuleb töölepingu seadusesse IKT töötajate valveaja erand.

Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida mitte kohaldada igapäevast ja iganädalast puhkeaja piirangut täistööajaga töötavale töötajale, kelle tööülesanne on IKT-teenuste ja taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine. Selline valveaja erisus on võimalik vaid põhjendatud juhtudel.

IKT-teenuste puhul võib tekkida vajadus rakendada vajalike teadmiste ja oskustega töötajaid järjepidevalt valvesse pikema perioodi jooksul. Näiteks võib olla IKT-teenuste puhul oluline, et töötja on valmis ootamatu vajaduse korral lahendama infosüsteemi tõrget või infoturbeprobleemi.

Osa valveajast, mil töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, loetakse tööajaks. Samuti tuleb IKT-teenustega tegelevat töötajat valveajale rakendades maksta töötajale tasu 1/10 ulatuses kokkulepitud töötasust. Pooled võivad kokku leppida töötajale soodsamates valveaja tasustamise tingimustes.

Selleks, et valveaja erisuse kokkulepe oleks kehtiv, peab kokkulepe vastama järgmistele tingimustele:

  1. Kokkulepe on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  2. Töötaja peab saama valveajal reageerimist vajavaid tööülesandeid täita kasutades IKT vahendeid töökohta ilmumata.
  3. Pooled on kokku leppinud mõistlikus reageerimisajas, mille jooksul on töötaja kohustatud tööandja korraldusel asuma tööülesandeid täitma.
  4. Valveaja kestus kalendrikuus ei ületa 130 tundi.
  5. Töötajale tagatakse kaks tööst ja valveajast vaba nädalavahetust kalendrikuus.
  6. Kokkulepe ei kahjusta töötaja tervist ega ohutust.

Pooled võivad kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest 30 kalendripäeva ette. Nii saab töötaja kokkuleppe üles öelda olukorras, kus ta leiab, et selline töökorraldus talle ei sobi (näiteks on vaimselt liialt kurnav) ning ta ei soovi sellisel määral valves olla. Ka tööandja saab kokkuleppe 30 kalendripäevase etteteatamistähtajaga üles öelda, näiteks kui langeb ära töökorralduslik vajadus töötajat valveajale rakendada. Tegemist on valveaja kokkuleppe ülesütlemisega, mitte töösuhte ülesütlemisega.

Näide

Märtsi 2023 aasta tööajafond on 184 tundi. Töötajal töötunde on 184 ja valveaeg on 130 tundi.

valveaja kalender

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference