18.03.2019 Esmaspäev

Kui sageli peab võimaldama puhkepausi?

Indrek Avi, töökeskkonna spetsialist.
Indrek Avi, töökeskkonna spetsialist. Foto: Tööinspektsioon

Töötajat vaevab mure, kas tal on õigus saada lisaks lõunavaheajale päeva jooksul veel puhkepause.

Töötan poes. Kas on nii, et tööpäeva jooksul peab kaupluse töötajatele lisaks lõunavaheajale võimaldama teisi lühemaid vaheaegu? Kas seadus näeb ette ka, kui pikad need olema peavad ja kui mitu neid olla võib?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

"Töölepingu seaduse kohaselt on tühine kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega. Seega tuleb kehtestada töökorraldus, et töötaja saaks iga kuue tunni järel vähemalt 30 minutit puhata ja einestada.

Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.

Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab  töötaja tööpäeva või töövahetuse jooksul saama teha ka lühemaid vaheaegu, mis arvatakse tööaja hulka. Seadus ei täpsusta vaheaegade kestust, sagedust ja arvu. Tööaja ja vaheaegade korralduse kehtestab tööandja lähtuvalt terviseriskidest. Asjatundlikult korraldatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused näitavad, mida tuleb teha töötajate tervise hoidmiseks, sealhulgas töökoha ümberkujundamine, töökoormuse optimeerimine ning vaheaegade kestus ja sagedus.

Töö ja tööaja korraldamisel tuleb arvestada töötaja iseärasusi ja töövõime muutumist tööpäeva jooksul. Vaheaegade osas tasub arvestada töötajate endi ettepanekutega, sest inimene teab oma töövõime muutusi ja tervisesümptomeid ise kõige paremini.

Vaheajad nähakse ette töökoormusest taastumiseks. Levinumaid on 10-15minutised vaheajad iga kahetunnise töötamise järel. Siiski sõltub vaheaegade sagedus ja kestus muuhulgas töötaja töökoormusest ja tervislikust seisundist. Paindlik tööaja ja vaheaegade korraldus tagavad töötaja optimaalse töövõime kogu tööpäeva jooksul.

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes