TRK 1140x140 ee gif
29.11.2013 Reede

Milline leping tuleks töötajaga sõlmida, et maksta vähem makse? Esile tõstetud

Grete Lüüs, vanemjurist
Grete Lüüs, vanemjurist

Ilusalongi võetakse tööle massööre. Kas oleks võimalik sõlmida nendega töövõtu- või käsunduslepingut? Töötajad saavad tasu vastavalt tehtud töö mahule (nt üks massaaž – 10 eurot). Massöörid ei ole FIE-d. Samas nende palk ei pruugi tulla 290 eurot kuus, mis on sotsiaalmaksu kuumäär ja ei tahaks nende eest 95,70 eurot sotsiaalmaksu maksta. Või ikkagi jääb ainult töölepingu võimalus?

Vastab Grete Lüüs, vanemjurist, Tanel Melk & Partners Law Firm:

Töövõtu- või käsundusleping on alternatiiv töölepingu sõlmimisele ja neid kasutatakse selliste suhete puhul, kus töömaht ei ole kokku lepitud ning tasustamine toimub vastavalt tehtud tööle.

Oluline on siinjuures märkida, et

  • töölepingulises suhtes on töötaja allutatud oma tööandja korraldustele ja juhistel,
  • töövõtulepingu puhul lepitakse kokku vaid saavutatavas tulemuses, alluvusvahekorda poolte vahel ei ole, töövõtja ei pea töövõtulepingut isiklikult täitma,
  • käsunduslepingu puhul tegutseb käsundisaaja kokkulepitud tulemuse saavutamiseks. Käsundisaaja võib ise otsustada, kuidas kõige paremini eesmärgini jõuda. Seejuures peab ta tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja vajaliku hoolsusega.

Siinjuures tuleb kindlasti tähelepanu juhtida järgmisele olukorrale: kui inimesega on küll sõlmitud töövõtu- või käsundusleping, kuid tal tuleb tööd teha tellija või käsundiandja juhtimise ja kontrolli all, siis on sisuliselt tegemist töölepingulise suhtega. Sellises olukorras võib töötaja lepingu olemuse vaidlustada ja nõuda oma töösuhte tunnistamist töölepinguliseks suhteks.

Paljud tööandjad arvavad, et töölepingu asemel töövõtu- või käsunduslepingut sõlmides ei ole vaja tasudelt maksta makse, kuid nii see siiski ei ole.

Maksud arvestatakse samuti nagu töölepingu korral:

  • töötuskindlustusmakse 2%,
  • kogumispension 2%,
  • tulumaks 21%
  • lisaks tuleb maksta 33% sotsiaalmaksu
  • ja 1% töötuskindlustuse maksu töötuskindlustuse summa pealt.

Kusjuures tulumaksuvaba miinimumi selliste lepingute puhul ei kasutata.

Ainuke erinevus seisneb sotsiaalsetes garantiides ehk töö tegijal puudub õigus puhkusele ja puhkusetasudele ning sellisel töötajal puudub ka ravikindlustus ühe erisusega. Nimelt, kui inimesega, kes ei ole FIE, on sõlmitud üle kolmekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu- või käsundusleping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt 290 eurolt, peab sotsiaalmaksu maksja tema kohta samuti esitama haigekassale vajalikud andmed ning seejärel tekib sellel töötajal kindlustuskaitse kolmekuulise ooteaja möödumisel.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes