Euroala keskpangana töötab Eesti Pank euroala madala inflatsiooni nimel ning tagab Eesti finantsstabiilsust ja sularaha kvaliteeti.
  • Majapidamiste laenuaktiivsus püsis juunis suur
  • Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on tasapisi tõusnud
  • Majapidamiste ja ettevõtete hoiused jätkasid tempokat kasvu
Eesti ettevõtete võla kasv püsib mõõdukas. Ehkki ettevõtete koguvõla aastakasv kiirenes pärast kolmeaastast paigalseisu esimeses kvartalis 3,2%-ni, jäi see soodsat majanduskeskkonda arvestades pigem tagasihoidlikuks. Selle põhjus on investeeringute vähesus, mis hoiab tagasi eelkõige pikaajaliste võlakohustuste jõudsamat kasvu. Samas on peatunud välismaistest sidusettevõtetest võetud lühiajaliste võlakohustuste vähenemine ning kui majandusaktiivsus püsib praegusel tasemel, on edaspidi oodata ettevõtete koguvõla kasvu mõningast kiirenemist.
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta mais 58 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastaga ja oli 96 miljonit eurot. Nii kaubaeksport  kui ka -import kasvasid 9%, mistõttu kaupade konto puudujääk suurenes 2017. aasta maiga võrreldes 8 miljoni euro võrra, 114 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas aastaga 8% ja import 2%, mille tulemusena suurenes teenuste konto ülejääk 37 miljoni euro võrra ja ulatus 210 miljoni euroni. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku jäi aastatagusele tasemele ja oli 40 miljonit eurot.
Eesti liigub koos ülejäänud euroalaga kindlalt selles suunas, et pankadevahelised maksed toimuksid sekunditega ja et neid saaks teha ka riigipühadel ja nädalavahetustel, ütles Eesti Pangas toimunud välkmaksete teemalisel debatil keskpanga asepresident Madis Müller.
  • Jooksevkonto viitab varasemast aktiivsemale investeerimistegevusele
  • Majanduse põhinäitajaid moonutavad üksikud suured tehingud
  • Majanduse välismaalt rahastamise osas suuri muutusi ei toimunud

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes