27.02.2014 Neljapäev

EL asub reguleerima kindlustusvahendajate poolt antavat teavet

Eile kiitis Euroopa Parlament heaks direktiivi täiendused, mis reguleerivad kindlustusvahendajate antavat teavet ja nõustamist ning peaks kindlustuse ostmise lõpptarbija jaoks hõlpsamaks ja turvalisemaks muutma.

EL asub reguleerima kindlustusvahendajate poolt antavat teavet
EL asub reguleerima kindlustusvahendajate poolt antavat teavet Foto: Reuters

Parlamendi liikmed täiendasid elukindlustuse ja teiste kindlustustoodete ning -teenuste reegleid selleks, et panna kindlustusseltsid ja kindlustusvahendajad ehk edasimüüjad võrdsesse seisu, teatas Euroopa Parlament.

Enne lepingule allakirjutamist peavad inimesed olema saanud selge ja üheselt mõistetava info kindlustuse tüübi, oma kohustuste, kaetud ja katmata riskide ning teise oluliste lepingutingimuste kohta. Kindlustusvahendajad peavad olema ausad oma identideedi suhtes, esitama korrektsed kontaktandmed ning avaldama võimalikud huvide konfliktid, kui neid peaks olema.

Uued eeskirjad võimaldaksid Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidel nõuda, et kindlustusvahendajad avaldaksid läbipaistvuse suurendamiseks palgad, maksud, komisjonitasud ja mitterahalised hüvitised.

Kõik kindlustusvahendajad peavad olema registreeritud liikmesriigi vastava asutuse juures. Ühtlasi peavad nende töötajad olema läbinud korraliku väljaõppe, et tagada kõrgel tasemel teenindus.

Kõigil EL-is tegutsevatel kindlustusvahendajatel endil peab olema erialane vastutuskindlustus, mis katab kliendi vähemalt 1,3 miljoni euro suuruse nõude.Klientide kaitsmiseks peab kindlustusvahendajate finantssuutlikkus olema pidevalt 4 protsenti aasta jooksul kogutud kindlustusmaksetest. Selline tingimus vähendab riski, et kindlustusvahendaja ei suuda nõude summat või kindlustusmakset kindlustatule üle kanda.

Kui kindlustust pakutakse koos muude teenuste või toodetega ühtse paketi osana, peab klientidele jääma vabadus osta pakutavaid teenuseid soovi korral nii komplekti kui üksikosadena. Samuti peab müüja klienti selgelt teavitama komplekti kõigi osade tingimuste kohta.

Oma positsiooni kindlustamiseks läbirääkimistel EL-i nõukoguga hääletas parlament seaduseelnõu täienduste, mitte dokumendi kui terviku üle. Ühtlasi jäeti ruumi võimalusele jõuda nõukoguga kokkuleppele peale esimest lugemist.