825x120 antikriis ee
04.03.2020 Kolmapäev

Sportlasele, vabatahtlikule spordikohtunikule ja treenerile tehtavate väljamaksete maksustamisest alates 1. märtsist 2020

Spordiseaduses on muudatusi.
Spordiseaduses on muudatusi. Foto: Pixabay

Spordiseaduse (SpS) muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus on avaldatud Riigi Teatajas 28.02.2020.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 19 täiendati uue lõikega 61, mille kohaselt tulumaksuga ei maksustata sportlasestipendiumi, kui see on makstud spordiseaduse §-des 101 ja 106 sätestatud alustel, piirmääras ja korras. Eelnimetatud piirmäära hulka arvatakse ka tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt sportlasele makstud stipendium (TuMS § 19 lg 6).

TuMS § 19 lõike 3 punkti 101 sõnastust täiendati. Uue sõnastuse kohaselt tulumaksuga ei maksustata spordiseaduse § 92 alusel makstavat vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitist ja spordiseaduse § 105 alusel makstavat sportlasetoetust.

Muudatused jõustusid 1. märtsil 2020.

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes