03.05.2024 Reede

Haiguslehe ajal tööle

15. mail  jõustuvad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille kohaselt saab töötaja tööandjaga kokkuleppe sõlmimisel peale 60 päeva haiguslehel olemist töötada haiguslehe ajal.

Inimesel tekib haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60 haiguslehel viibitud päeva.
Inimesel tekib haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60 haiguslehel viibitud päeva. Foto: pixabay

Lisaks muudetakse töölepingu seadust selliselt, et edaspidi peab tööandja järgima töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaega, kui töösuhte ülesütlemise põhjuseks on töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Tekib haiguslehe ajal töötamise õigus

Peagi saab töötaja tööandjaga kirjaliku kokkuleppe sõlmimisel peale kahekuulist haiguslehel olemist töötada haiguslehe ajal terviseseisundile kohandatud töötingimustes. Sellise kokkuleppe üheks eelduseks on, et töötaja teeb tööd, mis on vastavuses töötaja terviseseisundile.

Haiguslehe alusel ajutiselt terviseseisundile vastava töö tegemise korral on tööandja ja töötaja kohustatud järgima haiguselehele märgitud terviseseisundile vastavaid töötingimusi. Terviseseisundile vastav töö võib tähendada nii osalise  ajaga töötamist, kohandatud töötingimusi/töökeskkonda kui ka kergemaid tööülesandeid. Kui tööandjal ei ole võimalik pakkuda töötajale tema terviseseisundile vastavaid töötingimusi, ei tohi töötaja haiguslehe alusel tööd teha. 

Inimesel tekib haiguslehe ajal töötamise võimalus pärast 60 haiguslehel viibitud päeva. Lisaks peab töökohustuste täitmisest vabastatus kestma vähemalt 90 kalendripäeva. Kuna haiguslehe ajal on töötamine lubatud pärast 60 haiguslehel viibitud päeva, siis see tähendab, et haigusleht peaks kehtima veel peale seda vähemalt 30 päeva. 

Lisaks ei või tööandja haiguslehe ajal töötamise eest maksta töötasu vähem kui 50% töölepingus kokku lepitud töötasust. See tähendab, et töötaja töötasu peab igal juhul olema vähemalt 50% varasemast töötasust. Tervisekassa hüvitab kindlustatud isikule ülejäänud osa, mis saab olla maksimaalselt 50% võrreldes varasema töötasuga.  

Muutub töölepingu lõpetamise protsess töövõime vähenemise korral

Muudatuste kohaselt peab edaspidi tööandja järgima töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaega, kui töösuhte ülesütlemise põhjuseks on töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu.

Kehtiva seaduse kohaselt võib töölepingu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni. 

Koja ettepanekul ei pikene periood, mil töötaja ei olnud tervise tõttu võimeline tööülesandeid täitma

Algselt sooviti muuta töölepingu seadust selliselt, et töövõime vähenemise korral terviseseisundi tõttu saab töölepingu üles öelda juhul, kui töötaja ei ole kuus kuud olnud tervise tõttu võimeline tööülesandeid täitma. Kehtiva seaduse kohaselt võib töölepingu üles öelda, kui terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul.

Kaubandus-tööstuskoda tegi ettepaneku loobuda muudatusest, kuna kuus kuud on tööandja jaoks väga pikk periood ning see tähendab, et tööandja peab leppima pikema aja perioodi töötajaga, kes ei ole võimeline täitma enda tööülesandeid.

Muudatused jõustuvad 15. mai 2024.

Töölepingu seaduse muudatustega on võimalik tutvuda SIIN ning töötervisehoiu ja tööohutuse seadusega SIIN.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255