08.03.2023 Kolmapäev

EL ajakohastab juhilube käsitlevaid eeskirju

01.03 tuli Euroopa Komisjon (EK) välja uue algatusega (direktiivi muudatused) juhilube käsitlevate eeskirjade osas, millega muuhulgas kehtestatakse kogu ELis kehtiv digitaalne juhiluba.

Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Foto: erakogu

Samuti kehtestatakse liikluseeskirjade piiriülese täitmise tõhustamiseks uued õigusnormid. Peamiseks eesmärgiks on liiklusohutuse parandamine.

Juhiloa kohta tehtud ettepanekuga muudetakse kehtivaid ELi õigusakte, lähtudes mitmes liikmesriigis juba kasutusel olevatest parimatest tavadest.

Liiklusohutuse parandamiseks nähakse ette järgmisi meetmeid:

  • Algajatel juhtidel on pärast eksami sooritamist vähemalt kaheaastane katseaeg ning sõiduki alkoholijoobes juhtimise suhtes kehtestatakse nulltolerants. Seda peab EK...

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.