17.11.2017 Reede

Kaubanduskoja arbitraažikohtus saab nüüdsest vaidlusi lahendada lepitusmenetlusena

16. novembril toimunud kaubanduskoja juhatuse koosolekul kinnitas koja juhatus arbitraažikohtu lepitusmenetluse reglemendi. See tähendab, et nüüdsest saavad vaidlevad pooled kokkuleppel vaidluse lahendamiseks valida arbitraažikohtusse pöördumise kõrval ka lepitusmenetluse, mis on võrreldes kohtumenetlusega oluliselt soodsam.

Lepitusmenetlus on suurepärane võimalus lahendada tekkinud vaidlusi ilma kohtuteed ette võtmata. Lepitusmenetluse reglement võimaldab vaidleval poolel valida või kaubanduskojal määrata neutraalse kolmanda isiku ehk lepitaja, kes aitaks pooltel nendevahelise vaidluse lahendada.

Lepitaja poolt kinnitatud kokkulepe on pooltele täitmiseks kohustuslik ja see tuleb täita 30 päeva jooksul selle kättetoimetamisest. Kui kokkulepet ei täideta, siis on poolel õigus esitada kohtule avaldus, et kohus lepitaja vahendusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistaks. Kokkuleppe täidetavaks tunnistamisega omandab see täitedokumendi staatuse.

Lepitusmenetlus on sarnaselt arbitraažikohtu menetlusele konfidentsiaalne, mis tähendab, et konfidentsiaalne on ka fakt, et menetlus üldse toimub. Lepitusmenetluse maksimaalne tasu suurus on 2250 eurot.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes