TRK 1140x140 ee gif
03.10.2019 Neljapäev

Arbitraažikohtu praktika: nõuete loovutamise leping

Reet Teder, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige ja Anastasia Nezgovorova, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu sekretär
Reet Teder, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige ja Anastasia Nezgovorova, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu sekretär erakogu
Eesti Kaubandus –Tööstuskoja Arbitraažikohus on vahekohus, mis tegutseb juba alates 1992-st aastast ning on loodud eraõiguslikest majandussuhetest tulenevate vaidluste lahendamiseks. Lihtsamalt öeldes lahendab arbitraažikohus peamiselt ettevõtete vahelisi vaidlusi. Allpool on esitatud vaidluse lahendamise Arbitraažikohus.

Näide

Hageja ja kostja sõlmisid nõuete loovutamise lepingu. Lepingu alusel loovutas kostja hagejale oma majandustegevusest (kauba müük) tulenevaid rahalisi nõudeid kolmandate isikute (kauba ostjad) vastu, hageja maksis loovutatud nõuete eest kostjale ostuhinna ning kostja maksis hagejale teenustasu. Kostja tegi käendusavaldused hageja kasuks, mille kohaselt nad vastutavad hageja ees solidaarselt kõikide kostja kohustuste täitmise eest, mis tulenenesid lepingust.

Lepingus ette nähtud finantseerimisalane funktsioon alguses toimis kuid viimaste nõuete loovutustega tekkisid probleemid. Kostjal tekkis hagej

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes