17.02.2020 Esmaspäev

Elust korteriühistus teiste arvel

Korteriomanikud ei täida oma kohustusi.
Korteriomanikud ei täida oma kohustusi. Foto: Unsplash
Meie korteriühistus elavad kaks korteriomanikku pikka aega teiste korteriomanike arvel. Veemõõturite näite nad ei esita või esitavad väljamõeldud, ebareaalsed näidud. Veemõõtureid ei ole kontrollitud. Kui toimus kõigi veemõõturite vahetus, mille oli planeerinud üldkoosolek, ignoreerisid need kaks korteriomanikku kuritahtlikult üldkoosoleku otsust. Nende veemõõturitel puudub plomm. Keldris avastati, et üks kõnealune korteriomanik oli üldkasutatava vee torusse teinud omavolilise sisselõike. Kuidas oleks meil seaduslikel alustel võimalik sellele reageerida? Kas korteriühistu võib kasutatud vee eest trahvi välja kirjutada?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult

Selle juhtumi puhul rikuvad korteriomanikud veemõõturite näidud esitamata jättes, samuti korteriühistu üldkoosoleku otsust mitte täites oma kohustusi.

Üldjuhul on korteriomaniku kohustused sätestatud korteriühistu põhikirjas ja kui korteriomanik neid ei täida, on korteriühistu juhatus kohustatud nõudma nende täitmist, kuna vastasel korral rikub oma kohustuste mittetäitmine ühe korteriomaniku poolt teiste korteriomanike õigusi. Korteriühistu põhikirjaga või üldkoosoleku otsusega reguleeritakse seda, kuidas arvestatakse tasu vee eest, kui veenäidud pole esitatud õigeaegselt.

Kui korteriomanik keeldub üldkoosoleku otsust täitmast, peab korteriühistu juhatus käituma järgmiselt: aktiga tuleb fikseerida, et konkreetsed korteriomanikud keeldusid veemõõtureid kontrollimast, saades mõõtureid kontrollinud firmalt kinnituse, et korteriomanikud ei lubanud neil vajalikke tegevusi sooritada, ja seejärel tuleb esitada kohtusse avaldus, et korteriomanikke sunniviisiliselt kohustada kõnealuseid tegevusi sooritama.

Kui korteriomanik tegi omavoliliselt ühenduse üldkasutatava veetoruga, siis on hädavajalik, et juhatus koostaks akti ja teeks omavolilisest ühendusest fotod, samuti kutsuks kohale eksperdi, kes peab tuvastama kõnealuse ühenduse tehnilised omadused ja andma sellisele tegevusele juriidilise hinnangu.

Seejärel on vaja kohale kutsuda firma, kes taastab esialgse olukorra. Kuna korteriomanike ühisvarale on tekitatud kahju, on juhatus kohustatud esitama hagi kohtusse, et nõuda kahju korvamist.

Korteriühistul pole õigust välja kirjutada trahve, kuna tegu on sanktsiooniga, mida on õigus rakendada riiklikel organitel.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes