860x100 kriisi paasterongad
19.07.2017 Kolmapäev

EL-i ministrid arutasid andmete vaba liikumist Euroopa ühisturul

Euroopa Liidu konkurentsivõime ja infotehnoloogia ministrid arutasid teisipäeval Tallinnas, kuidas andmete vaba liikumise abil kasutada paremini ära Euroopa ühtse siseturu potentsiaali.

"Head digilahendused, mida kasutame igapäevaselt kodus näiteks riigiasutustega suheldes, peaksid olema kättesaadavad ka teistes riikides sarnaseid toiminguid tehes. Kutsusin oma kolleege üles mõtlema sellele, kuidas saaksime ühiselt siseturu kasutajakogemust parandada nii kodanike kui ka ettevõtete jaoks," ütles koosolekut eesistujariigi esindajana juhtinud majandus- ja taristuminister Kadri Simson pressiteate vahendusel.

Andmete vaba liikumine erinevate riikide ametiasutuste vahel tähendaks näiteks seda, et Eesti arhitekt ei pea äritegevuse loa taotlemiseks esitama täiendavalt dokumente ega nende tõlkeid, et projekteerida elumaja, mis asub teises liikmesriigis. Kord juba Eestis esitatud ja siinsete ametivõimude kontrollitud andmed liiguvad digitaalselt teise riigi pädevasse asutusse ning seal on võimalik koheselt tuvastada, millised pädevused ja õigused sellel isikul on.

"Teenuste piiriülese osutamise elavdamisel on positiivne mõju majandusele tervikuna. See toetab ettevõtete loomist ja piiriülest laienemist, töökohtade teket, annab tarbijatele rohkem valikuvõimalusi ja tähendab neile soodsamaid hindu," selgitas minister Simson.

Tallinnas kohtunud konkurentsivõime ministrite põhieesmärk on tuua välja takistused, mis piiravad andmete vaba liikumist, ja ühtlasi leida võimalusi edasipürgimiseks. Majandusministri hinnangul on tõhus ja turvaline andmete vahetamine paljude Euroopa riikide jaoks täna veel suur väljakutse.

Eesti soovib oma eesistumise ajal võimalikult kaugele jõuda andmete vaba liikumist toetavate teenuste e-kaardi ja ühtse digivärava eelnõude läbirääkimisel teiste liikmesriikidega.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes