Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

23.01.2017 Esmaspäev

Aruanne tõstab Eesti digivaldkonna tippude hulka

Läänemere piirkonna digfitaaliseerimise arengu mõttekoja Top of Digital Europe avalikustatud digitaalvaldkonna uue aruande „Digitaalvaldkonna olukord 2016. aastal” põhjal on Eesti digitaalvaldkonnas kõige kiiremini arenev Läänemere riik.

Aruanne esitab ülevaate sellest, kuidas Põhjamaad, Balti riigid ja Poola digitaalmajanduse tingimustes toime tulevad. Aruande kohaselt areneb Eesti endiselt jõudsalt ja on piirkonnas esirinnas. Eesti on mitmes digitaalmajanduse kategoorias Põhjamaadele kas lähedal või nendega samale tasemele jõudmas ning juhtival kohal e-valitsuse arendamises.

Aruande „State of the Digital Region” teine iga-aastane väljaanne kinnitab veel kord, et Läänemere riigid on pannud end maailma juhtivate tehnoloogiakeskuste seas kindlalt maksma ning neil on olemas digiajastul edu saavutamiseks vajalikud oskused, valitsemistavad ja ettevõtluskeskkond, märkis Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Aruandes käsitletakse üksikasjalikult ka linnade ja linnavõrgustike rolli digitaalmajanduse kasvu soodustamisel, kuna üha hoogustuv linnastumine ja digitaliseerumine on omavahel aina enam läbi põimunud.

Linnad on digitaalturu ühendussõlmed, kus tegutsevad uuenduslikud idufirmad soodustavad digitaalmajanduse kasvu paljudes sektorites.

"Sellised linlikud keskused asuvad siiski sageli üksteisest kaugel, neid eraldavad nii riigipiirid kui ka Läänemeri ise. Selleks, et edendada piiriülest digikoostööd ning luua Läänemere piirkonnas ühtne digitaalturg, tuleb kõrge tehnoloogilise võimekusega linnu julgustada üksteisega rohkem partnerlusse astuma. Linnade tehnovõrgustikest muljetavaldava nn klastri loomine tagaks teabe, ideede ja inimressursi liikumise ning soodustaks innovatsiooni, ettevõtlikkust ja majanduskasvu," tõi liit esile.

„Mul on väga hea meel näha, et Eesti areneb digitaalvaldkonnas kõigist Läänemere piirkonna riikidest kõige kiiremini. See annab veel kord tõestust Eesti kui digitaalse eesrindlase positsioonist Euroopa ühtse digitaalturu arendamisel,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. „Me jätkame e-Eesti arendamise ja majanduse digitaliseerimisega ning pühendume oma peamise probleemi – IKT-spetsialistide puuduse – leevendamisele, pakkudes ümber- ja tasemeõpet.”

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit, kus liikmeid on praegu 82. Lisaks IKT-le spetsialiseerunud ettevõtetele kuulub liitu ka ettevõtteid teistest majandusharudest, mille põhitegevus on IKT-ga oluliselt seotud. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab ligi 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest, vahendas BNS.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes