20.06.2018 Kolmapäev

Advokaadid hakkavad tulevikus nõustama kliente üle videosilla

Justiitsministeerium plaanib luua advokaatidele klientidele videosilla abil teenuse pakkumiseks virtuaalruumi, milles saab pidada nõustamiskonverentse ning seeläbi vähendada hüvitatavaid sõidukulusid.

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusringile seaduse väljatöötamise kavatsuse, milles pakub välja mõtte luua virtuaalruum advokaatidele ja puudutatud inimestele menetluses osalemiseks. Muudatuse tulemusena kaob advokaatidel vajadus sõita menetlustoiminguks teise piirkonda, muutes töö mugavamaks ning hoides kokku sõidukulusid.

Ministeeriumi hinnangul on võimalik aastas asendada hinnanguliselt enam kui 80 protsenti senistest sõidukuludest, osaledes menetluses videokonverentsiseadmete vahendusel. 2018. aastaks laiendati sõidukulude hüvitamist kohtumenetluse menetlustoimingutes ning käesolevaks aastaks prognoositud võimalik kulu on 35 000 eurot. Lisaks eelmainitule hüvitatakse advokaatidele riigi õigusabi osutamisega kaasnev sõidukulu. Aastal 2016 oli vastav hüvitissumma 259 000 eurot ja 2017. aastal 412 546 eurot koos käibemaksuga.

Justiitsministeerium märgib väljatöötamiskavatsuses, et kõigi Eesti kohtumajade varustamine videokonverentsiseadmetega läheb maksma suurusjärgus 500 000 eurot. Kuna prognoositud võimalik kulu sõidukulude hüvitamiseks menetlustoimingutes on 35 000 eurot, hoitaks aastas kokku 80 protsenti ehk ligikaudu 30 000 eurot.

Riigi õigusabi osutamisega kaasnevat sõidukulu saaks ministeeriumi hinnangul vähendada ligikaudu 50 protsendi võrra ehk aastas 125 000 kuni 200 000 euro võrra.

Seega võiks ministeeriumi hinnangul videokonverentsiseadmete soetamise ja paigaldamise muudatustest tulenev kokkuhoid katta tehtud kulutused ligikaudu kolme kuni viie aastaga.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes