gif Company 930x140 ee

 

09.01.2014 Neljapäev

Valitsus algatas töötajate registri loomise

Valitsus algatas töötajate registri loomise
Valitsus algatas töötajate registri loomise Foto: Reuters

Täna algatas valitsus eelnõu, millega luuakse Maksu- ja Tolliameti haldusse töötajate registreerimise andmebaas, kus ettevõtted peavad töötajad juba enne nende tööle asumist registreerima.

Kui kehtiva regulatsiooni järgi peab tööandja esitama andmed töötaja kohta Haigekassale ja Töötukassale, siis eelnõu kohaselt tuleb samad andmed esitada Maksu- ja Tolliametile (MTA), mis edastab need ka Haigekassale. Kui praegu tuleb andmed esitada 7 kalendripäeva jooksul, siis tulevikus tuleb need esitada hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks, selgub Riigikantselei teatest.

Aastas toob uue nõude rakendamine riigile täiendavat maksulaekumist ligi 5-12 miljonit eurot, on MTA ehituse töögrupi juht Raivo Piiritalo varem BNS-ile öelnud.

Töötamise registreerimisel kogutavat informatsiooni on võimalik kasutada töötamise ajalisest kestvusest ja saadud tasust sõltuvate toetuste, hüvitiste, pensionite määramisel, hüvitiste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise õigsuse järelkontrolli teostamisel ning ravikindlustuskaitse perioodi arvestamisel, maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimisel. Samuti saab inimene ise registrist vaadata, kas ta on ikka ametlikult tööle vormistatud ja kas tema eest on maksud tasutud. Lisaks annab see kindluse ka näiteks arsti juurde minnes, et tema ravikindlustus kehtib.

Sarnaseid töötajate registreerimise meetodeid on ümbrikupalkade vastases võitluses kasutanud ka näiteks Soome, Rootsi ja Norra.

Töötamise registreerimise süsteemi loomise teine suurem eesmärk on koondada kogu töötamisega seonduv informatsioon ühte elektroonilisse keskkonda, mis aitab vähendada kõikide osapoolte - Maksu- ja Tolliameti, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti, Tööinspektsiooni, Eesti Haigekassa, Politsei- ja Piirivalveameti halduskoormust ja dubleerivat tegevust nii andmete esitamisel, kogumisel kui ka töötlemisel.

Seoses töötamise registri loomisega luuakse ka õiguslik alus ravikindlustuskaitse, töötuskindlustuskaitse ja sotsiaalkindlustuskaitse tagamiseks vajalike andmete saamiseks ning võimaldatakse töötajate registrist kontrollida töötuskindlustus- ja sotsiaalkindlustushüvitiste maksmist.

Seaduseelnõu on kavandatud jõustuma 2014.aasta 1. juulil koos Sotsiaalministeeriumi ettevalmistatud seaduseelnõuga.

Infosüsteemi ehitab MTA-le välja CGI Eesti, mis võitis selleks korraldatud riigihanke 350 000 euro suuruse pakkumisega. Hankelepingu pikkuseks on 16 kuud ning selle käigus luuakse MTA infosüsteemi maksukohuslaste register.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes