27.01.2016 Kolmapäev

Töötukassa tellib hankega üle 119 000 töövõime hindamise

Alates juulikuust tervisekahjustusega inimeste töövõime hindamist korraldav töötukassa kuulutas välja hanke hindajate leidmiseks, kokku korraldab töötukassa kahe ja poole aasta jooksul hindamisi enam kui 119 000 korral.

Hankel saavad osaleda tervishoiuteenuse osutajad, kellel on üld- või eriarstiabi osutamise tegevusluba
Hankel saavad osaleda tervishoiuteenuse osutajad, kellel on üld- või eriarstiabi osutamise tegevusluba Foto: PM

Hankega soovib töötukassa sõlmida tervishoiuteenuse osutajatega 2,5-aastase raamlepingu perioodil 1. juuli 2016 kuni 31. detsember 2018. Sel perioodil planeeritakse töövõimet hinnata 119 341 korral. Lepingupartnereid otsitakse kõikidesse maakondadesse, teatas töötukassa.

Hankel saavad osaleda tervishoiuteenuse osutajad, kellel on üld- või eriarstiabi osutamise tegevusluba. Töövõime hindamist läbi viivad ekspertarstid peavad olema tervishoiutöötajate registrisse kantud tegevarstid, kes on viimase viie aasta jooksul töötanud arstina vähemalt kaks aastat või läbinud residentuuris vähemalt kaks aastat.

Arstina töötamise kogemusena arvestatakse ka töötamist sotsiaalkindlustusameti ekspertarstina või haigekassa usaldusarstina. Ühe tervishoiuteenuse osutaja ekspertarstidest vähemalt üks peab olema taastusravi, füsiaatria või töötervishoiu erialalt ning vähemalt üks psühhiaatria erialalt.

Lisaks peab tervishoiuteenuse osutajal olema võimalik kaasata hindamisse teisi spetsialiste, kelleks on füsioterapeut või tegevusterapeut ja logopeed või eripedagoog. Samuti peab tervishoiuteenuse osutajal olema ruum visiidipõhiste hindamiste läbiviimiseks üldjuhul vähemalt maakonna keskuses.

Töövõimereformiga hakatakse tervisekahjustusega inimestel töövõimetuse asemel hindama töövõimet. Töövõime hindamisel võetakse arvesse inimese terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust ning tehakse otsus töövõime ulatuse kohta.

Samuti antakse vajadusel soovitusi sobivate ja mittesobivate töötingimuste, abivahendite kasutamise ja töövõime toetamise kohta. Töövõime hindamise tulemusena leitakse, kas inimene on töövõimeline, tal on säilinud osaline töövõime või puudub tal töövõime täielikult. Töötukassa hindab inimese töövõimet, kaasates eksperdiarvamuse saamiseks tervishoiuteenuse osutajaid ja teisi eksperte.

Alates 1. juulist 2016 hakatakse hindama nende inimeste töövõimet, kellele ei ole varem püsivat töövõimetust määratud. Alates 1. jaanuarist 2017 hakatakse hindama töövõimet ka nendel inimestel, kelle püsiva töövõimetuse tähtajad sotsiaalkindlustusametis lõppevad.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes