13.09.2016 Teisipäev

Töötaja varalisel vastutusel on piirid

Tööandja ja töötaja vahelistes suhetes on töötaja alati nõrgemal positsioonil. Sellest lähtub ka töölepingu seadus (edaspidi – TLS), mis kehtestab töötaja kaitseks tema vastutusele võtmisele ranged piirid.

Piret Pallo, vandeadvokaat
Piret Pallo, vandeadvokaat Foto: Advokaadibüroo LMP

Töötaja vastutus seaduse järgi

Üldiselt kehtib põhimõte, et kui töötaja rikub kohustust, mis tuleneb temaga sõlmitud töölepingust, saab teda vastutavaks pidada ainult juhul, kui ta on rikkumises süüdi. Süülise vastutuse põhimõte tuleneb võlaõigusseaduse § 127 lg-st 3 ja tähendab seda, et töötaja vastutab tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest.

Kahju väljanõudmise eeldus on, et tööandja tõendaks töötaja kohustuste süülise rikkumise ja kahju suuruse. Kui tööandja seda teha ei suuda, ei ole tal ka võimalik kahju hüvitamist nõuda.

Hoolsuse määra arvestamine on praktikas kujunenud üsna keeruliseks. Üldjuhul tuleb hoolsuse määra kindlakstegemisel arvestada tööandja tegevuse ja töötaja...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes