gif Company 930x140 ee

 

07.03.2018 Kolmapäev

SEB uuring: VKE-de töötajate arv püsib stabiilne

Eesti, Läti ja Leedu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) kavatsevad tänavu hoida töötajate arvu stabiilsena, kuid mõnevõrra on kasvanud huvi välismaalaste värbamise vastu, näitab SEB iga-aastane Baltimaade ettevõtlusbaromeeter (Baltic Business Outlook).

Hoolimata majanduskasvust ja üldiselt oodatavast käibekasvust, ei näe rõhuv enamus Balti VKE-sid, et nende töötajate arv tänavu muutuks – Eesti arvab nii 76%, Lätis 75% ja Leedus 65% vastajatest. Kõige aktiivsemad kavatsevad uute töötajate otsimisel olla Leedu VKE-d, kellest selline plaan on veerandil. Eestis on samad mõtted igal viiendal ettevõttel ning Lätis 16%-l. Töötajate arvu vähendamist kavandab 10% Leedu ja 9% Läti VKE-dest ning Eestis on vastav näitaja 5%.

„Majanduskasvu ja teatud erialade tööjõupuuduse tõttu on paljudel ettevõtetel tegemist olemasolevate töökohtade täitmisega. Uute töötajate värbamine muutub aktuaalseks siis, kui investeeritakse tootmise või teenuste pakkumise laiendamisse. Kokkuvõtlikult võib näha kõrge tööhõive püsimist, kuigi eriti Lõuna-Eesti kaubandusettevõtete prognoosid on Eesti keskmisest pessimistlikumad,“ ütles SEB Panga juhatuse liige, jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Kuna 89% uuringus osalenutest olid alla 10 töötajaga VKE-d, siis võib pidada ettevõtete huvi värbamise vastu suhteliselt suureks.
Välistööjõudu oodatakse Ida-Virumaale

Eestis on viie protsendipunkti võrra kasvanud – 13%-le - nende ettevõtete arv, kes on huvitatud välistööjõu värbamisest. Sellega on Eesti VKE-d välistööjõu suhtes kõige avatumad, kuid välismaalaste värbamisega ei arvesta ei nüüd ega tulevikus 80% vastanutest. Leedus (83%) ja Lätis (89%) on see näitaja suurem. Suuri erinevusi esineb Eesti maakondade vahel: Ida-Virumaal on välistööjõust huvitatud 19% VKE-dest, kuid Põlvamaa ettevõtjatest 92% ei plaani välismaalaste värbamist.

Ärieesmärgid ja olukord tööturul nõuavad seda, et töötajatesse peab rohkem investeerima. Kõige aktiivsemalt kavatsevad töötajatesse investeerida Leedu VKE-d – 28% vastajatest, samas kui Eesti ja Läti näitajad jäävad alla 20%. Sellest tunduvalt rohkem kavatsevad Eesti VKE-d (37%) investeerida toodete ja teenuste uuendamisse ning leedulaste aktiivsus selles vallas on pea samal tasemel. Ärimudeli muutmisele mõtlevad kõige rohkem Leedu (12%) VKE-d, kellele järgnevad Eesti (10%) ja Läti (7%).

SEB Grupp korraldas kuuendat aastat järjest Baltimaades uuringu, millega kaardistati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2018. „Baltimaade majandusbaromeetri“ (Baltic Business Outlook) uus väljaanne teeb projektist kokkuvõtteid ja tutvustab üle 4200 eelmisel sügisel uuringus osalenud Balti VKE vaateid.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes