13.01.2015 Teisipäev

Registreeritud töötute arv mullu langes

Detsembris registreeritud töötute arv suurenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 27 597 inimest ehk 4,3% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. 2014. aasta kokkuvõttes registreeritud töötute arv langes.
Registreeritud töötute arv mullu langes
Registreeritud töötute arv mullu langes Foto: PM

 2014. aasta keskmiselt oli töötukassas arvel 29 502 inimest, mis on ligikaudu 7 500 töötut vähem kui 2013. aastal. Registreeritud töötuse määr langes 2013. aasta 5,8 protsendilt 2014. aastal 4,6 protsendile. 2014. aastal oli registreeritud töötute arvu langus mõnevõrra kiirem kui eelneval aastal.
 
Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paavel: "Registreeritud töötute arvu langus oli 2014. aastal oodatust pigem veidi suurem. Läbi aastate on järjest tõusnud registreeritud töötute tööle liikumise kiirus, mis on töötukassa jaoks üks olulisemaid näitajaid oma tegevuse tulemuslikkuse jälgimisel. Täna leiab meie poole pöördunud inimestest kaks kolmandikku töö ühe aasta jooksul alates töötuks registreerimisest."
 
Kõrgeim oli detsembris registreeritud töötuse määr Valgamaal (8,7%) ja Ida-Virumaa (8,2%) ning madalaim Harjumaal (3,1%) ja Tartumaal (3,3%). Aasta võrdluses toimusid suuremad langused registreeritud töötuse määras Hiiumaal -2,6 protsendipunkti ja Ida-Virumaal -1,6 protsendipunkti.
 
Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised (20%), oskus- ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).
 
Detsembrikuu jooksul lisandus novembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2 059 uut tööpakkumist, millest 68% sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 194. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (24%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (17%) ning lihttöölistele (14%) ning pakutavad töökohad. 2014. aasta kokkuvõttes jäi töötukassa poolt vahendatud töökohtade arv suhteliselt sarnasele tasemele 2013. aastaga.
 
Tööalasel koolitusel osales detsembris 3 155 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 059 inimest. Tööpraktikal osales 867, tööharjutusel 1 183 ning tööklubis 847 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 557 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 30 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 44 uut töökohta. Palgatoetusega oli detsembris töötamas 1 052 inimest. Lisaks osales veel 2 249 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.
 
2014. aasta jooksul osaleti töötukassa poolt pakutavatel teenustel kokku 82 120 korral ning igas kuus osales keskmiselt pea iga kolmas registreeritud töötu mõnes tööle liikumiseks vajalikus teenuses.
 
Detsembrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 1 799 inimest.
 
Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 8 567 inimesele ehk 28% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 388 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 2,8 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai detsembris 7 048 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest. 2014. aasta jooksul maksti töötuskindlustushüvitist välja kokku 39,4 miljonit eurot ning töötutoetust 8,3 miljonit eurot.
 
Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 343 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 1 616 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 541 tuhande euro.
 
Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 42 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 527 eurot ning hüvitisteks maksti detsembris üle 137 tuhande euro. 2014. aasta jooksul maksti koondamise korral makstavat kindlustushüvitist välja kokku 9,7 miljonit eurot ning tööandja maksejõuetushüvitist 3,4 miljonit eurot.
qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes