860x100 kriisi paasterongad
13.01.2020 Esmaspäev

Reaalajas ehitustöötaja jälgimine tooks ehitusettevõtetele täiendava halduskoormuse

Ehitusettevõtjate reaalajas jälgimine on keerukas
Ehitusettevõtjate reaalajas jälgimine on keerukas Foto: Unsplash
Maksu- ja Tolliameti hinnangul on ehitussektoris probleemiks ümbrikupalkade maksmine ja käibe varjamine. Probleemi lahendamiseks soovib rahandusministeerium kehtestada täiendava meetme, mis näeb ette ehitusobjektil töövõtuahela ja töötajate elektroonilise registreerimise. Kaubanduskoda toetab registreerimissüsteemi rakendamist, kuid mitte ministeeriumi poolt välja pakutud viisil.

Eelnõu eesmärgiks on tõhustada järelevalvet

Ministeerium toob välja, et elektroonilise registreerimissüsteemi loomine aitaks tõhustada tööjõumaksude, tööjõu kasutamisega seotud nõuete ja välistööjõu alast järelevalvet. Andmete koondamine ühte keskkonda vähendaks ka kõikide puudutatud asutuste töökoormust ja dubleerivaid tegevusi. Samuti tekib registri rakendumisel reaalajas ülevaade ehitusobjekti töövõtuahelast, tööd võimaldavatest ja tööd tegevatest isikutest ning nende tegelikust tööajast.

Koja hinnangul on kontroll vajalik ja paljudes ehitusettevõtetes see ka täna selliselt toimib. Kuid kirjeldatud reaalajas jälgimist võimaldav registreerimissüsteem ei ole sellisel kujul mõistlik, sest taotletud eesmärke on võimalik saavutada ka isikuid vähem koormaval viisil.

Ettevõtja halduskoormus suureneb oluliselt

Muudatusega peaks peatöövõtja organiseerima ehitusobjektil registreerimissüsteemi, mis võimaldaks ehitusobjektile sisenevate ja sealt väljuvate isikute elektroonilist registreerimist. See muudaks järelevalve riigiasutuste jaoks mugavamaks, kuid sellega suureneks oluliselt ettevõtjate halduskoormus, kasvaksid kulud ning riivatakse põhjendamatult töötajate privaatsusõigust.

Lisaks tuleb analüüsida, kas isikute reaalajas jälgimist võimaldav süsteem on kooskõlas põhiseadusega.

Koda toetab Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tehtud ettepanekut

Koda pooldab Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tehtud ettepanekut nn töötaja kaardi nõude rakendamise osas, millega TÖRi ja töötaja kaardi sidumine võimaldaks loobuda objektipõhisest töötajate registreerimisest, seega vähendaks töötaja kaart oluliselt ettevõtjate halduskoormust. Peatöövõtja fikseerib eelnevalt üksnes alltöövõtjate (ettevõtjate) andmed ning objektil võivad viibida üksnes töötajad, kes on TÖRis vastava ettevõttega (peatöövõtjaga või deklareeritud alltöövõtjaga) seotud. Kui läbipääsusüsteem tuvastab, et töötajaga seotud ettevõte ei ole objektile deklareeritud ettevõtete nimekirjas, siis töötaja objektile ei pääse.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes