10.08.2018 Reede

Noorsotside hinnangul nõuab muutuv tööturg tööajareformi

Noored sotsiaaldemokraadid leiavad, et praeguse töökorraldusega ei saa edasi minna, sest töötajate ootused ja majanduskeskkonna vajadused nõuavad tööajareformi ning õigusliku raamistiku paindlikumaks muutmist.

"Statistiliselt töötame täna palju, aga oleme seejuures õnnetud ja vähetootlikud," ütles Noorte Sotsiaaldemokraatide president Joosep Vimm reedel Paides arvamusfestivalil. "Ajale jalgu jäänud töösuhete regulatsioon pärsib tänasest paremaid lahendusi. Lisaks peab uute oludega kohanemiseks motivatsiooni tõstma nii tööandjatel kui töötajatel."

Arvamusfestivalil korraldatud arutelul mõtiskleti tööturu tuleviku üle nii vananeva ühiskonna, heaolu ja tervise, majandusliku kasu kui ka selle reguleerimise aspektist. Kohaletulnutega jõuti ühisele seisukohale, et tänased seadused ei vasta ei muutunud olukorrale tööturul ega ühiskonna ootustele tuleviku osas.

"Tänasest õnnelikumad saame olla vaid siis, kui edendame töö- ja eraelu tasakaalu ning suurendame meie majanduse tootlikkust. Selleks on meil vaja paindlikumat töökorraldust, rohkem aega enesetäiendamisele ja iseendale ning investeeringuid innovatsiooni. Ühiskonna vananemist ei saa kompenseerida kasvavate töötundide arvuga," lisas Vimm.

Teema põhjalikumaks käsitlemiseks korraldavad noorsotsid pühapäeval 12. septembril Tallinnas tööajareformi arutelu, kuhu kaasatakse erinevad sotsiaalpartnerid.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes