Teisipäev, 13 Juuli 2021 10:34

Eestlased käivad haigena tööl

Neljandik Eesti inimestest on viimase aasta jooksul käinud haigena tööl, sest pelgavad sissetuleku vähenemist ega soovi kolleege tööl hätta jätta, selgub Seesami värskest uuringust.

Statistikaameti kiirstatistika näitab, et töötajate üldarv tööturul on stabiliseerunud ning ka majutuse ja toitlustuse tegevusalal on märgata töötajate arvu kasvu, aga see jääb veel alla eriolukorra eelsele tasemele.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) uues aruandes tehakse kokkuvõte suurprojekti tulemustest, et käsitleda kokkupuudet bioloogiliste mõjuritega töökohal ja sellega seotud tervisemõjusid. Kuigi projekt valmis enne COVID-19 pandeemiat, on selle tulemused praegust ülemaailmset olukorda arvestades väga asjakohased. Tulemused hõlmavad probleemseid sektoreid, haavatavaid rühmi, tekkivaid riske ja seiresüsteeme.

Tööjõu ja oskuste tuleviku-uuringu OSKA tööjõuprognoosi järgi töötajate arv järgmise kaheksa aasta jooksul ei vähene, kuid selle eelduseks on tööea pikenemine, tööturul aktiivsete osakaalu kasv ning positiivne ränne.
Kas ma saan õigesti aru, et seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste jõustumisega järgmisel aastal, ei tule enam kõiki töötajaid tervisekontrolli saata? Tervisekontrolli tuleb saata ainult need töötajad, kelle kohta tööandja riskianalüüsis nii otsustab. Näiteks ei pea tervisekontrolli saatma kõiki ehitusfirmas töötavaid töötajaid?