gif Company 930x140 ee

 

10.04.2014 Neljapäev

Märtsis vähenes registreeritud töötute arv

Märtsis vähenes registreeritud töötute arv
Märtsis vähenes registreeritud töötute arv Foto: PM

Märtsis registreeritud töötute arv vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 35 423 inimest ehk 5,6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas Töötukassa.

Märtsis registreeris end Töötukassas 5 299 uut töötut. Märtsikuus sai Töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4 395 inimest. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele Töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik hõivesse liikujate arv on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata Töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Analüüsiosakonna juhataja Anne Lauringsoni sõnul oli registreeritud töötute arvu vähenemine märtsis ootuspärane, ent languse suurus oli oodatust ehk isegi pisut suurem ja üllatas positiivselt.Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal (10,6%) ja Valgamaal (9,9%) ning madalaim Tartumaal (4,1%) ja Harjumaal (4,3%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (20%), lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (16%).

Märtsikuu jooksul lisandus veebruarikuuga võrreldes rohkem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4 888 uut tööpakkumist, millest 56% sisestati Töötukassa portaali (www.tootukassa.ee) kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9 691. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (24%). Järgnesid lihttöölistele (15%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (15%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales märtsis 4 242 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 025 inimest. Tööpraktikal osales 622, tööharjutusel 748 ning tööklubis 813 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 956 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 40 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 61 uut töökohta. Palgatoetusega oli märtsis töötamas 1 298 inimest. Lisaks osales veel 1 627 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis märtsis töötuskindlustushüvitist 11 106 inimesele ehk 27% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 373 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,4 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai märtsis 8 551 inimest ehk 21% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras Töötukassa märtsis 358 inimesele. Keskmine märtsis määratud hüvitis oli 1 633 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 643 tuhande euro.Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras Töötukassa märtsis 43 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1 617 eurot ning hüvitisteks maksti märtsis üle 91 tuhande euro.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes