TRK 1140x140 ee gif
08.06.2018 Reede

Kümnendik Eesti hõivatutest töötab osalise tööajaga

Pisut vähem kui kümme protsenti tööga hõivatutest Eestis töötab osalise tööajaga, mida on kaks korda vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt, selgub Eurostati 2017. aasta andmetest.

Kui Eestis töötas osalise tööajaga 9,5 protsenti kõigist hõivatutest, siis Euroopa Liidu kõige kõrgema osalise tööajaga töötajate osakaaluga riigis Hollandis oli selliselt hõivatud 49,8 protsenti. Järgnesid Austria 27,9 protsendiga, Saksamaa 26,9 ja Taani 25,3 protsendiga. Euroopa Liidu keskmine näitaja on 19,4 protsenti.

Kõige väiksem osalise tööajaga töötajate osakaal oli Bulgaarias, kus see näitaja oli 2,2 protsenti, järgnesid Ungari 4,3 protsendiga ja Horvaatia 4,8 protsendiga. Eestist väiksem oli osalise tööajaga töötajate osakaal kümnes riigis.

Keskmisest kõrgem oli osalise tööajaga töötajate osakaal Euroopa Liidu rikkamates lääne- ja põhjapoolsetes riikides, madalam vaesemates ida- ja lõunapoolsetes riikides.

Naistest töötasid osalise tööajaga märksa rohkemad kui mehed. Euroopa Liidus oli meeste keskmine näitaja 8,8 ja naistel 31,7 protsenti, Eestis vastavalt 6,0 ja 13,3 protsenti.

Kokku töötas Euroopa Liidus möödunud aastal osalise tööajaga 43 miljonit inimest vanuses 15-64 eluaastat.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes