Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

21.08.2019 Kolmapäev

Lood uusi töökohti maale? PRIAst saad taotled kuni 150 000 € toetust!

18.09.-09.10. saab e-PRIAs esitada  taotlusi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (MAK alameede 6.4) saamiseks.

Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetuse suurus on kuni 150 000 €.

Selle taotlusvooru eelarve lubab toetusi määrata 12 mln € ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel: põllumajandusettevõtjatele 4,8 mln ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 7,2 mln €. Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest ning mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni 40% abikõlbliku kulu maksumusest. Toetus on ette nähtud ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks.

Toetust saab kasutada:
  •   masinate ja seadmete ostmiseks (välja arvatud nimetatud masin või seade)
  •   ehitise rajamiseks ja hoone parendamiseks
  •   rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes