19.06.2023 Esmaspäev

Vajame rahapesuvaba Eestit

Raamatupidajate konverentsil 2023 astub ettekandega "Rahapesuvaba Eesti" üles Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado.

Rahapesuvastase võitluse esimene kaitseliin on kohustatud isikud, kelle teadlik riskipõhine tegevus hoolsusmeetmete rakendamisel ja teatamiskohustuse täitmine tagab Eesti rahandussüsteemi ja majandusruumi läbipaistvuse ja aususe.

Rahapesu Andmebüroo (RAB) ülesanne on olla rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide analüüsi keskus ja suunaandja riskide juhtimiseks riigis. Selleks RAB informeerib avalikku ja erasektorit uutest trendidest ning tüpoloogiatest.

Toomas Plaado ettekanne annab ülevaate Eesti riskipildist.

Ootame teid konverentsile, et saaksite sellest aktuaalsest ettekandest osa.