Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus

Riigikohus tegi märgilise tähendusega otsuse ja piiras osaniku võimalusi osanike otsuste vaidlustamise kaudu halvata kogu äriühingu tegevust. Nimelt selgitas riigikohus, et kui üks osanik arvab, et teised osanikud on oma…
Minu poole pöördus tuttav küsimusega, kellelt ta saab kahju hüvitist nõuda, kui põllumajandusmaa, mida ta rendib, võõrandatakse rendileandja poolt kolmandale isikule ning uus põllumaa omanik (uus rendileandja) soovib sõlmitud põllumajanduslikku…
Õigus riigi ja seaduse kaitsele on põhiseadusest tulenev õigus, mistõttu on riik kohustatud isikut tema õigushüvede kahjustamisel kaitsma ning tagama ka õigusrahu. Kriminaalmenetluse seadustik näeb ette, et kuriteo ilmnemisel on…
Kui satud käimasoleva „musta reede“ sooduskampaania või mõnel muul ajal hea reisipakkumise peale või võtad ise ühendust reisiettevõtjaga pakettreisi soetamise sooviga, siis tea, et teatud olukordades on varasemast suuremad võimalused…
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) otsustas 22. novembril toetada valitsuse seisukohta, millega Eesti annab heakskiidu Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumise (Brexit) lepingule.
Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti tuleva aasta riigieelarve kava üldjoontes liidu eelarvereeglitega kooskõlas, kuid samas mõningad riskid siiski püsivad.
Uue taastuvenergia direktiivi tõttu võib Eesti Energia Iru elektrijaam koostootmistoetusest ilma jääda, kui jäätmete sorteerimine Eestis tunduvalt ei suurene, kirjutab ERR.
Euroopa Parlament kutsus tunnistusi ja soovitusi andma Danske panga endise töötaja ja selle Eesti filiaalis toimunud rahapesu paljastanud vilepuhuja Howard Wilkinsoni advokaadi Stephen Kohni.
Notarite Koda tegi ettepaneku lisada notarite ametitoimingute hulka äriregistrile ettevõtete tegelike kasusaajate esitamine, võimalust saaks kasutada näiteks ilma ID-kaardita välisriikide isikud, kellel IT-süsteeme kasutada võimalik ei ole.
Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava kutsub 4. detsembril kokku korteriühistute ümarlaua, et saada ülevaade nende muredest ja tegevuse kitsaskohtadest, teatas sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE).
Selles ajakirjanumbris käsitleme seaduste muudatusi, millest üks hakkab kehtima selle aasta 1. detsembril, üks 3. detsembril ning kolm uue aasta esimesel päeval. Jõustuvad sätted avaliku sektori asutuste veebilehtede ja mobiilirakenduste…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes