11.03.2019 Esmaspäev

Võimalus kaasa rääkida korteriühistu seaduse muutmise teemal

2018. aastal jõustus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, millega asendati kaks varem kehtinud seadust – korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus. Uue seaduse kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis tekib koos korteriomandite loomisega.

Kuigi seaduste loojad tegutsevad oma parimate teadmiste kohaselt, võib tegelikus elus tekkida probleeme, mida seaduse kirjutamisel ei suudetud ette näha. Seetõttu palub kaubanduskoda tagasisidet hetkeolukorra, probleemide, vajaduste ja ootuste kohta seoses korteriühistutega. Selleks on nad koostanud lühikese küsimustiku, mis koosneb peamiselt valikvastustega küsimustest, kuid julgustatakse vastajaid küsimustiku lõpus olevas lahtris andma tagasisidet valdkonna probleemide kohta laiemalt.

Kaubanduskoda palub küsitlusele vastata hiljemalt 10. aprilliks. Küsitlusele saab vastata SIIN.

Kaubanduskoda teeb laekunud tagasisidest kokkuvõtte ning edastab selle justiitsministeeriumile, kes kasutab saadud vastuseid edasiseks poliitikakujundamiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes