15.11.2018 Neljapäev

Ülevaade seadustest (RU nr 7, 2018)

Selles ajakirjanumbris käsitleme seaduste muudatusi, millest üks hakkab kehtima selle aasta 1. detsembril, üks 3. detsembril ning kolm uue aasta esimesel päeval. Jõustuvad sätted avaliku sektori asutuste veebilehtede ja mobiilirakenduste kasutajasõbralikumaks muutmiseks ning tarbijate põhjendamatu asukohapõhise diskrimineerimise vältimiseks, uued sunnimeetmed kaitseväekohustuste täitmisest kõrvalehoidjatele ja väärtegude menetlemist lihtsustatakse uue menetlusliigi – lühimenetluse – lisamisega. Veel jõustub täiesti uus rahvastikuregistri seadus, mille eesmärk on kaasajastada rahvastikuregistriga seotut.
Birje Kalmus, advokaat
Birje Kalmus, advokaat Foto: Advokaadibüroo LMP

Avaliku sektori asutuste veebilehed ja mobiilirakendused muutuvad kasutajasõbralikumaks

1. detsembril 2018 jõustub avaliku teabe seaduse muutmise seadus, mille eesmärk on võtta riigisisesesse õigusesse üle 26. oktoobril 2016 vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) nr 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust. Direktiivis kehtestatud ligipääsetavuse nõuded võtavad arvesse erivajadusi, sealhulgas nägemis-, kuulmis-, taju-, kõne- ja keelepuudeid, õpiraskusi ning füüsilisi ja neuroloogilisi puudeid.

Kui praegu on avaliku teabe seaduses sätestatud vaid veebilehe pidamise nõuded, siis direktiivi ülevõtmisega sätestatakse nõuded ka mobiilirakenduste pidamisele. Peale selle laiendab eelnõu nende isikute ringi, kel on kohustus veebilehe ja mobiilirakenduse pidamise nõudeid järgida. Samuti täiendatakse seadusemuudatusega andmekaitse inspektsiooni järelevalvepädevust selliselt, et andmekaitse inspektsioon teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet ka veebilehe ja mobiilirakenduse pidamise nõuete täitmise üle.

Kuna nõuete rakendamiseks on vajalikud arendused, antakse seadusemuudatusega teabevaldajatele üleminekuaeg, mille jooksul peavad teabevaldajad viima veebilehed ja mobiilirakendused vastavusse ligipääsetavuse nõuetega. Olemasolevate veebilehtede puhul rakenduvad ligipääsetavuse nõuded alates 23. juunist 2020. Nõuded mobiilirakenduste ligipääsetavusele rakenduvad alates 23. septembrist 2021. Eraldi sätestatakse tähtaeg pärast 23. septembrit 2018 avaldatud veebilehtede ligipääsetavusele ehk n-ö uutele veebilehtedele. Selliste veebilehtede puhul kehtivad ligipääsetavuse nõuded alates 23. septembrist 2019.

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste peatselt ilmuvast seitsmendast numbrist (nr 7, 2018).

Kui Teil ei ole Raamatupidamisuudised veel tellitud, saate seda teha SIIT.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes